Kuulokojeen käyttäjän hoidon polku

Kuulon kuntoutus tapahtuu kuuloasemalla Kainuun keskussairaalassa korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikalla.
Kuulokojekuntoutuksen aloitukseen tarvitaan lähete, jonka perusteella arvioidaan hoidon tarve ja kiireellisyys.
Hoidon aloitukseen pääsee hoitotakuun mukaisesti puolen vuoden sisällä.
Lääkinnällisenä kuntoutuksena saatu kuulokoje on käyttäjälleen maksuton, mutta paristot on hankittava itse.