Suomussalmen terveysaseman vastaanotto

Terveysaseman aukioloajat 
ma–to klo 8–16, pe, juhlapyhien aatto sekä 23.12. ja juhannusaattoa edeltävä päivä klo 8–15. 
La–su, juhlapyhinä sekä jouluaattona ja juhannusaattona klo 9-17. 
Muina aikoina päivystys Kainuun keskussairaalan yhteispäivystyksessä.   
Suomussalmen pohjoisosien asukkailla on mahdollisuus käyttää Kuusamon terveyskeskuksen päivystyspalveluita.  

Soitto-ohjeet 
Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Kuuntele puhelimesta kuuluva nauhoite ja toimi annettujen ohjeiden mukaan. Hoitaja soittaa sinulle samana päivänä takaisin tuntemattomasta numerosta. Sinun ei tarvitse soittaa useampaa kertaa hoitajalle, koska soittotietosi tallentuvat järjestelmään. Kansanterveyshoitajien takaisinsoitot kolmen päivän aikana. 

Asiakasmaksut 
Lomakkeet
Ter­vey­sa­se­man vaih­ta­mi­nen 

Ter­vey­sa­se­man päi­vys­tä­vä sai­raan­hoi­ta­ja (takaisinsoitto saman päivän aikana): 
Hoi­don tar­peen ar­vioin­ti, oh­jaus ja ajan­va­raus
puh. 08 6156 6200 
Sairaanhoitajan ympärivuorokautinen puhelinpäivystys Kainuun keskussairaalassa puh. 08 6156 6000
omasote.kainuu.fi
Palvelun kautta voi mm. lähettää viestejä ja kysymyksiä sosiaali-
ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä uusia sähköisen lääkemääräyksen.
 
Potilastoimisto 
(reseptien uusinta)
- avoinna ma-to klo 8-15, perjantaisin ja juhlapyhien aattona klo 8-14 
- soittoaika ma-to klo 8-14.30, perjantaisin ja juhlapyhien aattona klo 8-13.30  
puh. 08 6156 6212 
Re­sep­tit ja uu­si­mi­nen
Ter­vey­sa­se­mal­la uu­si­taan vain pää­sään­töi­ses­ti ter­vey­sa­se­mal­la sai­rau­ten­sa
vuok­si hoi­dos­sa ole­vien po­ti­lai­den re­sep­tit. Pääa­sias­sa kes­kus­her­mos­ton kaut­ta
vai­kut­ta­via lääk­kei­tä (esim. uni­lääk­keet, rau­hoit­ta­vat lääk­keet ja vah­vat ki­pu-
lääk­keet) uu­si­taan lää­ke­tie­teel­li­sin pe­rus­tein voi­mas­sa ole­van hoi­to­suun­ni­tel­man 
mu­kai­ses­ti. Säh­köis­ten re­sep­tien uu­si­mis­pyyn­nön voi lä­het­tää ver­kos­sa
Oma­kan­ta -pal­ve­lus­sa www.kan­ta.fi/oma­kan­ta tai
Oma­so­te -pal­ve­lus­sa oma­so­te.kai­nuu.fi
puh. 08 6156 6212 
Faksi   puh. 08 6156 6195
Hoitotarvikejakelu   
Kansanterveyshoitajat (takaisinsoitot kolmen työpäivän aikana):   
Anna-Kaija Bogdanoff 
sydän-, verenpaine-,tartuntataudit, reumataudit, uniapnea

puh. 08 6156 6232 
Marja-Liisa Heikkinen 
sydänhoitaja, kuuloyhdyshenkilö

puh. 08 6156 6218   
Erja Helttunen
työttömien terveystarkastukset, tähystykset, astma, keuhkosairaudet 

puh. 08 6156 6223
Mirva Mäkeläinen 
diabetes

puh. 08 6156 6225
Minni Seppänen 
diabetes

puh. 08 6156 6210
Yk­si­kön hal­lin­to:   
Tu­lo­syk­si­kön pääl­lik­kö Sa­tu Luok­ka­nen  puh. 044 567 3279 
Apu­lai­sy­li­lää­kä­ri Pert­ti Pa­sa­nen  puh. 044 797 4318