Veteraanikuntoutus

 

Rintamaveteraanikuntoutus 

Rintamaveteraanien kuntoutukseen vuonna 2005 tulleilla säädösmuutoksilla siirrettiin kuntoutuksen painopistettä laitoskuntoutuksesta päivä-, koti- ja muuhun avokuntoutukseen. Muutoksen tarkoituksena on, että kaikki rintamaveteraanikuntoutukseen oikeutetut saavat vuosittain tarvitsemansa kuntoutuspalvelut ja että vähintään puolet kuntien kuntoutukseen ohjattavista rintamaveteraaneista ohjattaisiin avo- ja päiväkuntoutukseen. 

Rintamaveteraanikuntoutusta haetaan vanhan käytännön mukaisesti edelleen vuosittain. Rintamaveteraanien kuntoutuksesta päättää lääkäri. 

Rintamaveteraanien kuntoutushakemus/päätös: 

(Täytetyt hakemuslomakkeet toimitetaan hakijan kotikuntaan) 

Rintamaveteraanien kuntoutus  

Rintamaveteraanien, jotka haluavat hakeutua valtion tulo- ja menoarviossa esitetyn määrärahan turvin järjestettävään kuntoutukseen, tulee hakea sitä aikaisempien vuosien tapaan oman kotikuntansa terveysasemalta. 

Kuntoutukseen valittavan tulee olla vuosina 1939–1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen omaava henkilö, joka ei ole oikeutettu saamaan kuntoutusta jonkin muuan lain perusteella. 

Huom! 
Niiden rintamaveteraanikuntoutukseen oikeutettujen henkilöiden, jotka ovat hakeneet tänä vuonna rintamaveteraanikuntoutukseen, mutta eivät määrärahojen riittämättömyydestä johtuen päässeet kuntoutukseen, ei tarvitse lähettää uutta hakemusta seuraavalle vuodelle, vaan vanha hakemus otetaan käsittelyyn uutena hakemuksena. 

Lisätietoja antavat Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tai Puolangan terveysasemilla rintamaveteraanien kuntoutusasioita valmistelevat henkilöt: 


Hyrynsalmi
Tuula Turpeinen 
Hyrynsalmen terveysasema  
Kiviöntie 11 
89400 Hyrynsalmi 
puh. 044 797 0561 

Puolanka 
Raija Sutinen 
Puolangan terveysasema 
Ouluntie 13 
89200 Puolanka 
puh. 08 6156 5248 

Kajaani
Paula Ålander
Kainuun keskussairaala
Sotkamontie 13, 3 krs.
87300 KAJAANI
puh. 044 797 4119

Ristijärvi 
Pirjo Heikkinen  
Sosiaalitoimisto 
Aholantie 25 
88400 Ristijärvi 
puh. 044 715 9319 

Kuhmo
Tuija Komulainen
Kuhmon terveysasema 
Kirkkotie 16–20 
88900 Kuhmo 
puh. 044 797 5621

Sotkamo 
Aira Meriläinen 
Sotkamon terveysasema    
Keskuskatu 9 
88600 Sotkamo 
puh. 044 750 2438 

Paltamo
Pirjo Ohtonen 
Paltamon terveysasema          
Sairaalatie 7 
88300 Paltamo 
puh. 044 288 5216   

Suomussalmi

Suomussalmen terveysasema 
Anu Setälä
Välskärinkuja 2 
89600 Suomussalmi 
puh. 040 636 3545