Tiedote 06.04.2021

Tarjouskilpailu kiireettömistä potilassiirroista

Kainuun sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymä pyytää taksipalveluita tarjoavia yrityksiä markkinavuoropuheluun kiireettömien potilassiirtojen järjestämisestä taksilla. Kiireettömillä potilassiirroilla tarkoitetaan potilaiden, joiden siirtäminen ei edellytä ambulanssin käyttöä, siirtämistä Kainuun soten toimipisteistä toisiin toimipisteisiin sekä tarvittaessa muiden sairaanhoitopiirien toimipisteisiin Suomessa. Potilaan toimintakyvystä ja kunnosta riippuen potilaan siirtäminen toteutetaan tavallisella henkilöliikenteeseen tarkoitetulla taksilla, invataksilla tai paaritaksilla. Tarjouskilpailu ei käsitä koko potilassiirto toiminnan ulkoistamista, vaan tarpeen mukaan tapahtuvia siirtoja. Osan vastaavista kuljetuksista Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tuottaa omana toimintana.

Kainuun sote pyytää tarjouksia (341807) kiireettömistä potilaskuljetuksista. Tarjousten jättöpäivä 2.5.2021 klo 16:00 mennessä. Tarjouspyyntö asiakirjat ovat saatavilla tarjoupalvelu.fi toimittajaportaalista.