Tiedote 22.10.2019

Rintamaveteraanien palveluihin muutoksia

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut muuttuvat lakisääteisiksi 1.11.2019 lähtien. Laki koskee veteraaneja, joilla on veteraanitunnus. Lain muutoksen tavoitteena on tuoda rintamaveteraanien palvelut samalle tasolle, kuin sotainvalideilla, mutta palvelut perustuvat edelleen eri lakeihin.

Veteraanien etuudet saa jokainen veteraani, jolla on veteraanitunnus. Etuuksien myöntäminen perustuu kuitenkin palvelutarpeen arvioon. Etuutta veteraanilla ei tarvitse enää erikseen hakea, mikäli palvelutarpeen arvio on tehty.

Palvelutarpeen arvio tehdään Kainuun soten asiakasohjaajan toimesta, Puolangalla kartoituksen tekee sosiaaliohjaaja tai palveluohjaaja. Tällä hetkellä Kainuussa kaikki veteraanit on tavoitettu ja heille on tarjottu palvelutarpeen mukaisesti kotona asumista tukevia palveluita (osa palvelutarpeen kartoituksista vielä tekemättä).

Valtiokonttorin määrärahojen käyttö


Etuudet on tällä hetkellä myönnetty tulevan lakimuutoksen ohjeiden mukaan - määrärahojen riittävyyden puitteissa. Marraskuusta lähtien kotona asuva veteraani saa tukipalvelut maksuttomana palvelutarpeen arvion mukaisesti. Tavallisessa ja tehostetussa palveluasumisessa asuville veteraaneille korvataan tukipalvelut ja ainoastaan vuokra (sekä mahdollinen vesi ja sähkö) jää veteraanin itsensä maksettaviksi.

Kuljetuspalvelut


Kuljetuspalveluihin veteraani saa oman kuljetuspalvelukortin (Kainuun soten alueen veteraanit), jota hän voi käyttää niin virkistys- kuin asiointimatkoihin. Kortin saa ottamalla yhteyttä veteraaniasiamieheen. Vammaispalvelun kautta myönnettyjä matkakustannuksia Valtiokonttori ei korvaa, ei myöskään KELA-korvattavia kyytejä.

Omaishoito


Lakimuutoksen myötä myös omaishoito korvataan kunnille/kuntayhtymälle. Veteraanille omaishoidon tukipalvelut ovat maksuttomia. Omaishoidon tuesta laaditaan hoitajan ja kunnan kesken sopimus. Hoidettavalle laaditaan aina hoito- ja palvelusuunnitelma, joka on sopimuksen liitteenä.

Palveluntuottajat


Palveluntuottajana voi toimia taho, joka on hyväksytty Kainuun soten palveluntuottajaksi tai yritys, jolla on toimiva Y-tunnus. Tänä vuonna veteraaneille kirjoitetut maksusitoumukset ovat voimassa vuoden 2019 loppuun.

Veteraanien palvelusetelit ja maksusitoumukset jäävät ensi vuonna kokonaan pois käytöstä. Veteraanit voivat hankkia palveluita uudella päätöksellä jonka veteraaniasiamies toimittaa veteraanille kotiin. Veteraani voi hankkia tarvitsemiaan palveluita haluamiltaan palveluntuottajilta.

Yksityisten henkilöiden tuottamia palveluita ei voida korvata (esim. yksittäiset kotiaputyöt). Mikäli avuntarve on toistuvaa ja se täyttää omaishoidon kriteerit, voi asiakasohjaajilta tiedustella mahdollista omaishoidon tukea.

Kuntoutus


Valtiokonttorin myöntämä kuntoutuksen haku ja myöntäminen säilyvät ennallaan. Kuntoutushakemus jätetään omaan kotikuntaan.

 • Lisätietoa aiheesta löytyy Valtiokonttorin sivuilta. Tarvittaessa yhteyttä voi ottaa veteraaniasiamieheen. Omaishoitoon ja palvelutarpeen kartoituksiin liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä asiakasohjaajiin. Veteraanikuntoutuksen osalta voi ottaa yhteyttä oman kunnan veteraanikuntoutuksesta vastaavaan henkilöön. 
 • Puolanka: veteraaniasiamies Tuulikki Moilanen 0400 635 662, moilanen.tuulikki@elisanet.fi
  Saija Räisänen 044797 4183, saija.raisanen@puolanka.fi
 • Asiakasohjaus Kainuun sote: 08 615 69728 (ma-to klo 9-15, pe 9-14), pal­ve­luoh­jaus.van­hus­pal­ve­lut@kai­nuu.fi
   
 • veteraanikuntoutus Kainuun sote:
  Hyrynsalmi 044 797 0561
  Kajaani 08 6156 7261
  Kuhmo 044 797 5621
  Paltamo 044 288 5216, puhelinaika mape 12-12.30
  Ristijärvi 044 715 9319
  Sotkamo 08 6156 5857
  Suomussalmi 040 671 9028
  Puolanka 044 797 4183