Tiedote 25.11.2020

Omasote uudistuu keväällä 2021. Millaista Omasotea sinä haluaisit käyttää?

Anna äänesi kuulua ja vaikuta tulevan Omasoten ilmeeseen valitsemalla mielestäsi paras vaihtoehto ja kerro vapaasti mitä hyvää ja/tai huonoa näet valitsemassasi vaihtoehdossa. Voit antaa myös kehittämisehdotuksia Omasoten palveluista.

Äänestysaikaa on 2.12.2020 saakka.

https://response.questback.com/kainuu/14nthloodj

 

Omasoten uudistaminen KaRa -hankkeessa.

Kainuun Omasote on otettu käyttöön vuonna 2014 eikä se ole enää nykyisten saavutettavuusvaatimusten mukainen.

Omasoten uudistuksen tavoitteena on sujuvoittaa Omasoten käyttöä, tehdä siitä myös mobiililaitteilla käytettävämpi palvelu, saavutettavampi sekä ilmeeltään entistä raikkaampi ja houkuttelevampi. Omasoten palvelut säilyvät lähes ennallaan, mutta ne nostetaan helpommin löydettäviksi sekä kiinnitetään huomiota erityisryhmien tarpeisiin. Uudistettu Omasote on tarkoitus saada käyttöön maaliskuussa 2021.

Omasoten uudistamiseen osallistetaan kainuulaisia, järjestöjen edustajia sekä Kainuun soten henkilöstöä. Kainuulaiset pääsevät äänestämään Omasoten ilmeestä ja järjestöjen edustajat ja Kainuun soten henkilöstö kehittävät Omasoten toiminnallisuutta.

Omasoten uudistus on osa Kainuun rakenneuudistus vv 2020-2021 – alueellisen valmistelun tukena (KaRa) -hankkeen toteutusta. KaRa -hankkeen yhtenä tehtävänä on kehittää asukkaiden sähköisiä asiointipalveluja. 

Lisätietoa Omasotesta https://sote.kainuu.fi/kainuun-omasote