Tiedote 23.06.2020

Kainuussa varaudutaan hellejakson tuomiin haittoihin

Ennusteiden mukaan hellettä on kuluvalle viikolle luvattu päivisin 25–30 astetta, öisin on viileämpää. Ensiviikolle on luvattu jo vähän viileämpää.

Ikääntyneet, pitkäaikaissairaat, riskiryhmiin kuuluvat ihmiset ja pienet lapset ovat erityisen alttiita helteen haitoille. Voimakkaat helteet voivat kuitenkin olla terveysriski kenelle tahansa, jos kuumuuden vaikutuksilta ei suojauduta riittävästi. 

Helteen vaikutukset näkyvät ensihoidossa ja päivystyksessä. Kaikki potilaat saadaan tällä hetkellä asianmukaisesti hoidettua. Lisäpaikkoja ei ole tarvinnut ottaa käyttöön.

Hel­teel­lä myös tois­ten hy­vin­voin­tiin kan­nat­taa kiin­nit­tää ta­val­lis­ta enem­män huo­mio­ta. Esi­mer­kik­si mo­net ker­ros­ta­loa­sun­not kuu­me­ne­vat hel­teel­lä to­del­la tu­ka­lik­si, joten naapureiden ja läheisten olisi syytä huolehtia ikäihmisen ja riskiryhmiin kuuluvien hyvinvoinnista kuumalla kesäsäällä. Helteestä aiheutuvia haittoja voi vähentää huolehtimalla riittävästä nesteiden saannista ja välttämällä oleskelua auringonpaisteessa.

Päi­vys­ty­sa­pu 116117 - äkil­li­nen sai­ras­tu­mi­nen tai ta­pa­tur­ma

Soi­ta päi­vys­ty­sa­puun 116117 mi­kä­li tar­vit­set neu­vo­ja äkil­li­sen sai­rau­den tai ta­pa­tur­man hoi­dos­sa et­kä ole var­ma pi­tää­kö si­nun läh­teä päi­vys­tyk­seen.

Lan­ka­pu­he­li­mes­ta soi­ta puh. 08 6156 6000.

Sosiaalipäivystys, jos olosuhteet ovat vaikeat kotona pärjäämiseen, ota yhteyttä sosiaalipäivystykseen puh. 044 797 0676 

 

Päivystävä eläinlääkäri 0600 303 301

 

Hätänumero 112

Kainuun sote seuraa tilannetta aktiivisesti ja informoi tarvittaessa.

Helteen torjuntaohjeet väestölle (THL) https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/ilmasto-ja-saa/helle/helteen-terveyshaittojen-torjunta-vaestolle

 

Koronavirustestaus

Koronavirustestausta suoritetaan ajanvarausperusteisesti keskussairaalan päivystyspoliklinikalla ja terveysasemilla. Mikäli epäilet saaneesi koronavirustartunnan, soita omalle terveysasemallesi tai 116 117.

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Olli-Pekka Koukkari
vs. hallintoylilääkäri
olli-pekka.koukkari@kainuu.fi
puh. 044 797 4668

Esa Ahonen
vs. terveysjohtaja
Kainuun sote, Hallinto
esa.ahonen@kainuu.fi
puh. 050 068 6024