Tiedote 14.06.2021

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän järjestämissuunnitelman luonnos vuosille 2021-2024 sekä lausuntopyyntö

Kainuun sairaanhoitopiirin kuntien terveydenhuoltolain mukainen järjestämissuunnitelma kattaa terveydenhuoltolain mukaisesti perustason terveydenhuoltopalvelut. Yhdessä Yliopistosairaalapiirin järjestämissopimuksen kanssa ne antavat kattavan kuvan alueen julkisen terveydenhuollon palveluista.
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon (Kainuun sote) terveydenhuoltolain 34§:n mukaisen järjestämissuunnitelman laatimisesta ja kokoamisesta on vastannut terveydenhuoltolain 35 §:n mukainen moniammatillinen sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö.

Luonnosvaiheessa kunnilta ja kuntalaisilta sekä potilasjärjestöiltä ja vanhus- ja vammaisneuvostoilta pyydetään kommentit/lausunnot lausuntopalvelu.fi –järjestelmän kautta. Tämän jälkeen suunnitelma hyväksytään kuntien valtuustoissa sotevaltuuston lisäksi.

Kainuun soten terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on rakennettu terveydenhuoltolain ja Valtioneuvoston asetusten velvoitteet täyttäväksi vuosille 2021-2024. Kainuun maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistapa muokkaa järjestämissuunnitelman painopistealueita.

Linkki luonnokseen ja lausuntopyyntöön.