Tiedote 27.07.2021

Kainuun koronakoordinaatioryhmä esittää kokoontumisrajoituksia tartuntojen hillitsemiseksi

Koronaviruksen ilmaantuvuus Kainuussa on 98,6 (per 100 000 as / 14 vrk). Koronatestejä on otettu viime viikon aikana ennätyksellisen paljon, yhteensä 2700 kpl, joista positiivisia oli 2,1 %. Sairaalahoidossa Kainuun keskussairaalassa on kaksi koronapotilasta. Tartuntojen jäljittäminen on vaikeutunut, noin 90 % tapauksista voidaan selvittää.

Kainuun alueellinen koronakoordinaatioryhmä on tänään kokouksessaan esittänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle kokoontumisrajoitusten käyttöönottoa. Koronaepidemia on edelleen pahentunut ja viruksen ilmaantuvuus on korkeampi kuin kertaakaan aiemmin pandemian aikana.

Kokoontumisrajoituksista voidaan määrätä tartuntatautilain 58. pykälän mukaisesti. Yhtä kunta laajemmalle alueelle annettavista rajoituksista päättää aluehallintovirasto. Ravintolarajoituksista päättää puolestaan Valtioneuvosto. Kainuun sote on informoinut tilanteen kehittymisestä myös sosiaali- ja terveysministeriötä.

”Vaikea nähdä, että ilman kokoontumista rajoittavia päätöksiä epidemian kiihtyminen pysähtyisi. On kuitenkin otettava huomioon, että suurin osa tartunnoista liittyy ihmisten tavalliseen vapaa-ajan viettoon, juhlimiseen, tapaamisiin tai ulkomaan matkailuun. Näitä on erittäin vaikea rajoittaa nykyisillä keinoilla. Esimerkiksi festarialueilla levinneitä tartuntoja ei ole tiedossa, mutta satunnaisissa karkeloissa puolestaan enemmän. Ratkaisevaa on se miten ihmiset toimivat, ei se käykö aidan sisä- vai ulkopuolella”, summaa vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola koordinaatioryhmän käsittelyä.

Kainuussa voimassa vahvat suositukset ohjeiden noudattamisesta

Maakunnan alueen todettiin viikko sitten siirtyneen epidemian kiihtymisvaiheeseen. Viimeisen kahden viikon aikana Kainuussa on tilastoitu noin 90 positiivista koronatestitulosta, joista lähes 70 % Kajaanissa. Kainuussa, kuten muuallakin Suomessa, koronatartunnoista suurin osa on tällä hetkellä alle 30-vuotiailla. Ulkomaalaisten osuus tartunnoista alueella on noin 10 %.

Kainuussa on kesäkaudella paljon ihmisiä perusväestön ulkopuolelta, kuten matkailijoita sekä ulkomaalaisia kausityöntekijöitä. Liikkuvuus kuntarajojen yli lisää tartuntojen leviämisen riskiä. Tämän vuoksi myös matkailu- ja yritystoimijoiden on korostettava varotoimia niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin osalta.

Myös elokuun alkupuolella alkavat koulut sekä aikuisten lomilta palaaminen voivat kontaktien lisääntyessä kiihdyttää epidemiaa entisestään. Lisääntyvä väestön rokotussuoja parantaa tilannetta syksyllä, mutta erityistä varovaisuutta tartuntojen välttämiseksi on syytä noudattaa.

Koko Kainuussa ovat voimassa seuraavat ohjeet, joiden noudattamista vahvasti korostetaan:

  • Lähikontaktien välttäminen ja riittävän turvavälin pitäminen
  • Kasvomaskin käyttö kaikissa oman perheen ulkopuolisissa lähikontakteissa
  • Hyvästä käsihygieniasta huolehtiminen
  • Koronavilkun käyttäminen älypuhelimessa
  • Ulkomaanmatkailua suositellaan rajoitettavaksi vain välttämättömään. Kotimaan matkailussa tulee noudattaa varovaisuutta ja huomioida koronaviruksen vaihteleva alueellinen esiintyvyys. Paikallisten viranomaisten ohjeita tulee noudattaa kaikkialla.
  • Yksityistilaisuuksia järjestettäessä on vahvasti suositeltavaa, että kaikissa kokoontumisissa noudatetaan lähikontaktien välttämistä ja hygieniakäytäntöjä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. Juhlat suositellaan järjestämään ensisijassa ulkona.

 Yleisötilaisuuksia järjestettäessä edellytetään, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta.

 

Lisätiedot:

  • vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola 044 797 4872