Kipupoliklinikka

Ki­pu­po­lik­li­ni­kka tuottaa ki­vun­hoi­don palveluita asiakkaille. Se on ajan­va­raus­po­lik­li­nik­ka, jon­ne asiakkaat tu­le­vat lää­kä­rin lä­het­teel­lä. Po­lik­li­nik­ka si­jait­see vanhan sai­raa­lan toi­ses­sa ker­rok­ses­sa. Hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­vat erikois­lää­kä­ri ja ­sai­raan­hoi­ta­ja.

Yh­teys­tie­dot:

Ki­pu­po­lik­li­nik­ka on avoin­na ma–pe klo 8.00–15.00.   
      
Ki­pu­hoi­ta­jan ta­voit­taa pu­he­li­mit­se klo 13.00–15.00 vä­li­se­nä ai­ka­na nu­me­ros­ta 
044 797 5174.

 

Osoi­te:
Kai­nuun Kes­kus­sai­raa­la, 2. krs
Sot­ka­mon­tie 13 (vanha sairaala)
87300 Ka­jaa­ni