Kajaanin opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto Vital

Sosiaali-, terveys- ja                 Päivi Haverinen           044 797 4892     vastaanotto ma–pe klo 8.00–9.30
liikunta-ala AMK                                                                                       puhelintunti klo 12.00–12.45
Restonomi AMK
Insinöörit AMK

Liiketalouden ala nuoriso-        Minnamari Tiikkaja       044 797 4894     vastaanotto ma–pe klo 8.00–9.30
ja aikuiskoulutus KAO/AMK                                                                     puhelintunti klo 12.00–12.45
Luovin erityisopetus
AVA, Startti, MAVA

Tekniikan ja liikenteen ala         Virpi Leinonen             044 797 4896     vastaanotto ma–pe klo 8.00–9.30
nuoriso- ja aikuiskoulutus                                                                        puhelintunti klo 12.00–12.45
KAO

Kajaanin lukio                           Marianne Jokelainen   044 797 4897     vastaanotto ma–pe klo 8.00–9.30
                                                                                                                 puhelintunti klo 12.00–12.45

Luonnonvara-ala nuoriso-        Auli Pennanen             044 710 1751     vastaanotto ma–pe klo 8.00–9.30
ja aikuiskoulutus KAO                                                                              puhelintunti klo 12.00–12.45


Matkailu-, ravitsemus-,             Verna Haataja             044 797 4898      vastaanotto ma–pe klo 8.00–9.30
hyvinvointi- ja kulttuurialat                                                                        puhelintunti klo 12.00–12.45
nuoriso- ja aikuiskoulutus
KAO