Kajaanin opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto Vital

Ketunpolku 1 (Tieto 1), 87100 Kajaani


Sosiaali-, terveys- ja                 Terveydenhoitaja Päivi Haverinen          044 797 4892     vastaanotto ma–pe klo 8.00–9.30
liikunta-ala AMK                                                                                       puhelintunti klo 12.00–12.45
Restonomi AMK
Insinöörit AMK

Liiketalouden ala nuoriso-        Terveydenhoitaja, seksuaalineuvoja       044 797 4894     vastaanotto ma–pe klo 8.00–9.30
ja aikuiskoulutus KAO/AMK      Minnamari Tiikkaja                                 puhelintunti klo 12.00–12.45
Luovin erityisopetus
AVA, Startti, MAVA

Tekniikan ja liikenteen ala        Terveydenhoitaja Virpi Leinonen            044 797 4896     vastaanotto ma–pe klo 8.00–9.30
nuoriso- ja aikuiskoulutus                                                                        puhelintunti klo 12.00–12.45
KAO

Kajaanin lukio                           Terveydenhoitaja Marianne Jokelainen  044 797 4897     vastaanotto ma–pe klo 8.00–9.30
                                                                                                                 puhelintunti klo 12.00–12.45

Luonnonvara-ala nuoriso-        Terveydenhoitaja, koulu- ja                     044 710 1751   vastaanotto ma–pe klo 8.00–9.30
ja aikuiskoulutus KAO              opiskeluterveydenhuollon  päällikkö        puhelintunti klo 12.00–12.45
                                                 Auli Pennanen


Matkailu-, ravitsemus-,             Terveydenhoitaja Verna Haataja            044 797 4898      vastaanotto ma–pe klo 8.00–9.30
hyvinvointi- ja kulttuurialat                                                                        puhelintunti klo 12.00–12.45
nuoriso- ja aikuiskoulutus
KAO