Koulupsykologit

       Koulupsykologit toimivat kouluilla osana koulujen oppilashuoltoa
       yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muun
       oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Koulupsykologin tehtävänä on tukea
       esi- ja perusopetuksessa olevien lasten koulunkäyntiä, psyykkistä
       hyvinvointia ja kokonaiskehitystä sekä kartoittaa ja ennaltaehkäistä
       oppimisen pulmia.

      Koulupsykologien työtehtävät:     

  • Kouluyhteisön kehittämistehtävät ja muu ennaltaehkäisevä työ
  • Toimiminen osana koulun oppilashuoltoryhmää
  • Opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön konsultointitehtävät
  • Vanhempien ohjaus ja neuvonta
  • Opetuksen järjestämistä koskevien tukitoimenpiteiden suunnittelu yhdessä oppilaan, vanhempien ja opettajien kanssa
  • Oppimisedellytysten arviointi psykologisia tutkimusmenetelmiä käyttäen.
  • Psyykkisen tuen tarpeen arviointi, tarvittava jatko-ohjaus sekä yhteistyö mm. perheneuvolan, lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon kanssa
  • Oppilaan tukeminen mm. tukikäyntien muodossa
     

     Kajaanin alueen koululuissa toimii kuusi koulupsykologia, joilla kullakin on
     omat vastuukoulunsa ja -päiväkotinsa. Neljä koulupsykologia vastaa
     pääasiassa esikoululaisista sekä 1–5 luokalla olevista oppilaista ja kaksi
     koulupsykologia luokka-asteiden 6–9 oppilaista. Koulupsykologiin voivat
     ottaa yhteyttä niin vanhemmat, opettajat, muu koulun henkilökunta
     kuin oppilaatkin, yhteystiedot alla.

    Koulupsykologien yhteystiedot:   

    Kajaani
    Korpela Tino, Linnankatu 18 A 7, Kajaani
    Lohtajan koulu (1-5lk), Keskuskoulu (3-5lk), Seminaarin koulu (1-2lk).
    Esiopetusryhmät: Huuhkajanvaara, Lohtaja, Menninkäinen, Pikku-Kettu,
    Kaarnapursi, Seminaarinkatu, Aurinkorinne
    puh. 044 753 0603, sähköposti: tino.korpela@kainuu.fi    

    Ostopalvelu, Perhekeskus, Koivukoskenkatu 14, Kajaani
    Nakertajan, Soidinsuon ja Lehtikankaan koulut (1-5lk), Jormuan
    koulu (1-6lk).
    Esikouluryhmät: Hoijakka, Maitohammas, Mansikkapolku, Mäntylä,
    Pikkutassu, Lehtikangas, Sinilintu, Montessori, Kivapaikka, Pikkukaritsa,
    Kirjokansi, Nakertaja, Karuselli
    puh. 044 797 4071

    Niemi Minna, tulosyksikköpäällikkö, Linnankatu 18 A 7, Kajaani
    Kätönlahden (1-5 lk) ja Teppanan koulut (1–6 lk)
    Esiopetusryhmät: Vanamo, Kätönlahti, Lilliputti, Teppana, Kuurna,
    Onni ja Ilona 
    puh. 044 797 4072, sähköposti: minna.niemi@kainuu.fi 

    Wallin Kiia, Linnankatu 18 A 7, Kajaani
    Keskuskoulu ja Lehtikankaan koulu (6–9lk), Soidinsuon ja Lohtajan 
    koulut (6lk)
    puh. 044 797 4992, sähköposti: kiia.wallin@kainuu.fi

    Susi Emmi, Linnankatu 18 A 7, Kajaani
     Lyseo, Kätönlahden ja Nakertajan koulut (6lk), Kuluntalahti (1-6lk).
     Esiopetusryhmät: Kuluntalahti
     puh. 044 797 5501,

    Kettunen Maarit, Koivukoskenkatu 14, Kajaani
    Vuolijoen ja Otanmäen koulut (1-9lk)
    Alueiden esiopetusryhmät.
    puh.044 733 8967, sähköposti: maarit.kettunen@kainuu.fi

   Sotkamo
   Erkkilä Kirsi, Salmelantie 2, Sotkamo
   Naapurivaaran, Pohjavaaran, Salmelan, Kontinjoen, Leivolan ja Vuokatin koulut (1-6lk)
   Alueen  esiopetusryhmät.
   puh. 044 797 4189, sähköposti: kirsi.erkkila@kainuu.fi 

   Mustonen Anna, Tenetin yläkoulu, Opintie 2, Sotkamo
   Tenetin yläkoulu
   puh. 044 710 1772, sähköposti: anna.mustonen@kainuu.fi

   Kuhmo
   Ylhäinen Marika, Kontion koulu, Kontionkatu 2, Kuhmo
   Kontion, Hietaperän, Lentuan ja Timonniemen koulut (1-6lk) ja
   Tuupalan koulu (1-9lk) 
   Alueiden esiopetusryhmät
   puh. 044 797 4097, sähköposti: marika.ylhainen@kainuu.fi

   Suomussalmi/Hyrynsalmi
   Holappa Emma,  Ruukinkankaankoulu, Ruukinkatu 5, Suomussalmi
   Karhulanvaaran, Nivan koulut (1-6lk), Ruukinkankaan koulu (1-9lk)
   Hyrynsalmen yhtenäiskoulu (1-9lk), Moisiovaaran koulu(1-6lk).
   Alueiden esiopetusryhmät.
   puh. 044 797 4053, sähköposti: emma.holappa@kainuu.fi

   Paltamo/Ristijärvi
   Kettunen Maarit, Perhekeskus, Koivukoskenkatu 14, Kajaani
   Korpitien koulu (1-9lk), Kontiomäen koulu (1-6lk)
   Ristijärven keskuskoulu (1-9lk)
   Alueiden esiopetusryhmät.
   puh. 044 733 8967, sähköposti: maarit.kettunen@kainuu.fi

   

   

 Asiakaspalaute  


Päivitetty  7.12.2017