Kuhmon mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien- ja päihdehoito

Arkisin ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15  ta­voi­tat oman kun­ta­si työn­te­ki­jän pu­he­li­mit­se. Avo­hoi­to­käyn­nit ovat mak­sut­to­mia ei­kä eril­lis­tä lä­he­tet­tä tar­vi­ta. Pel­käs­tään jo huo­li it­sen­sä tai lä­hei­sen­sä psyyk­ki­ses­tä voin­nis­ta tai päih­tei­den­käy­tös­tä on riit­tä­vä syy yh­tey­de­not­toon.

Osoi­te:
Kai­nuun­tie 88, 2 krs.
88900 Kuh­mo
Toi­mis­to puh. 044 797 0366

Tii­minvas­taa­va Sanna Piirainen, puh. 044 797 5259