Päivystys (mielenterveys, päihteet ja riippuvuudet)

 

Mielenterveys- ja päihdepäivystys (Miepä) toimii keskussairaalan päivystyksen tiloissa. Päivystys on tarkoitettu akuutissa hoidon tarpeessa oleville mielenterveys- ja päihdeasiakkaille. Miepä-päivystyksessä tehdään hoidon tarpeen ja jatkohoidon arviointi. Miepä-päivystys toimii toistaiseksi virka-aikana. Miepä-päivystyksen kautta suunnitellaan jatkohoito mielenterveys- ja/tai päihdepalveluiden avohoidon piiriin. Miepä-päivystyksen kautta tehdään myös akuutin psykiatrisen osastohoidon arviointi.

Vir­ka-ajan ul­ko­puo­lel­la toimii Kaksin yhteispäivystys. Yh­teys sai­raan­hoi­ta­jan pu­he­lin­päi­vys­tyk­seen ja neu­von­ta­pal­ve­luun puh. 08 6156 6000. Virka-aikaan voit olla myös yhteydessä suoraan kotikuntasi mielenterveys- ja päihdepalveluihin.