Tiedote 03.12.2019

Kainuun soten yhtymävaltuuston kokous 18.12.2019

Kainuun soten yhtymävaltuuston 18.12.2019 kokouksen esityslista liitteineen on julkaistu.

Lue lisää
Tiedote 28.11.2019

Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksiä 27.11.2019

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi lokakuun 2019 loppuun ulottuvan talouden osavuosiraportin ennusteen.

Lue lisää
Tiedote 27.11.2019

Kainuun soten vuoden 2020 talousarvio

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus esittää yhtymävaltuustolle Kainuun soten vuoden 2020 talousarvioesityksen hyväksymistä.

Lue lisää
Tiedote 25.11.2019

Kajaanin aikuissosiaalityössä poikkeava aukioloaika 27.11.2019

Ka­jaa­nin ai­kuis­so­siaa­li­työ, osoit­tees­sa Vä­li­ka­tu 21 B, me­nee kes­ki­viik­ko­na 27.11.2019 poikkeuksellisesti klo 11 kiin­ni.

Lue lisää
Tiedote 21.11.2019

Henkilökohtaisten avustajien tunti-ilmoitukset postilakon aikana

Postilakon aikana henkilökohtaisien avustajien tunti-ilmoituksia voi lähettää Kainuun sotelle sähköisesti tai toimittaa niitä tiettyihin Kainuun soten toimipisteisiin.

Lue lisää
Tiedote 11.11.2019

Kainuun sote on varautunut postin lakon tuomiin viivästyksiin postilähetyksissä

Postin lakko alkoi maanantaina 11.11.2019. Arviot lakon vaikutuksista täsmentyvät päivittäin. Lakko koskee osaa Postin palveluista. Sen odotetaan kestävän ainakin kaksi viikkoa.

Lue lisää
Tiedote 11.11.2019

Pohjoinen osuuskuntahanke etenee

OYS-Erityisvastuualueen osuuskunnan tavoitteena on turvata erikoissairaanhoidon palvelut ja laatu koko pohjoisen Suomen alueella.

Lue lisää
Tiedote 05.11.2019

Kajaanin aikuissosiaalityössä ei aamupäivän neuvontaa 6.11.2019

Välikatu 21 B:n aikuissosiaalityön neuvonta kiinni Kajaanissa 6.11.2019 klo 9-11. Ajanvarauksella toimintaa normaaliin tapaan.

Lue lisää