Teho- ja valvontaosasto

Osastollamme on neljä tehohoidon ja viisi valvontahoidon paikkaa. Tehohoidossa on kaikenikäisiä ja kaikkien somaattisten erikoisalojen vakavasti sairaita potilaita. Osastollamme hoidettavat potilaat tarvitsevat jatkuvaa tarkkailua ja hoitoa. Valvontapaikat jakautuvat aivoverenkiertohäiriö (AVH)- ja sydänvalvonta (CCU)-potilaisiin sekä toimenpiteen jälkeistä seurantaa vaativiin potilaisiin.

Potilaat tulevat osastollemme pääsääntöisesti päivystysluonteisesti hoitoon. Potilaan hoidontarpeen arvioivat erikoisalan lääkäri ja tehon anestesialääkäri.

Omaisten vierailut ovat potilaille tärkeitä ja vierailuaika osastollamme alkaa päivittäin klo 13.00. On kuitenkin hyvä muistaa, että läheisenne on vaikeasti sairas ja väsyy helposti. Tämän vuoksi vierailut rajoitetaan lähiomaisiin (vanhemmat, puoliso, lapset, isovanhemmat). Hyvin pienten lasten vierailut eivät ole suositeltavia.  

Henkilökunnalla on ja heiltä vaaditaan laaja-alaista osaamista teho- ja valvontapotilaan hoidosta, sillä osastollamme hoidetaan monen erikoisalan potilaita. Tavoitteenamme on antaa hyvää, ajanmukaista sekä yksilöllistä ja empaattista hoitoa. Toimimme tiiviissä yhteistyössä Pohjois-Suomen eri teho-osastojen kanssa ja hyödynnämme toistemme asiantuntemusta potilastyötä kehittäessämme.

Teho- ja valvontaosastolle on lisätty viisi valvontapotilaspaikkaa vuoden 2018 alussa. Näistä kaksi teho- ja valvontaosaston yhteyteen ja kolme paikkaa osastolle 9, entisen sisätautivalvonnan tilalle huoneeseen 3.

Yhteystiedot:

Puh. 08 6156 2260 kanslia

Fax. 08 6156 2257

Käyntiosoite: 
Kainuun keskussairaala
Teho- ja valvontaosasto
Sotkamontie 13
87300 Kajaani