Ohjausryhmä

Mukana elämässä - Itsemurhien ehkäisy Kainuussa -hankkeen ohjausryhmän jäsenet:

Pikkarainen Marita, kehittämisjohtaja
Kainulainen Anna-Liisa, vs. tulosaluejohtaja (hyvinvointipalvelut)
Mäklin Jaana, vastuualuepäällikkö (ikäihmisten palvelut)
Pulkkinen Jukka, koordinoiva oh. (aikuisten mt- ja riippuvuuksien hoito)
Haataja Marja-Liisa, ylihoitaja (nuorisopsykiatria)
Hovinen Marjut, ylilääkäri (perusterveydenhuolto, terveyskeskuspalveluiden vastuualue)
Heikkinen Erno, kunnanjohtaja (Suomussalmi)
Härkönen Jenna, hyvinvointiaktivaattori (Paltamo)
Rautio-Wacklin Jaana, sairaalapastori (Kajaanin ev.lut. srk.)
Hökkä Minna, koulutusjohtaja (KAMK)
Kainumaa Anu, opettaja (KAO)
Suorsa-Peltonen Satu, vastaava työterveyslääkäri (Kainuunmeren Työterveys)
(Kainuun soten yhtymähallituksen edustaja nimetään myöhemmin)

Muut osallistujat:

Koponen Erja, erityisasiantuntija (STM)
Pikkarainen Saara, projektipäällikkö (Mukana elämässä -hanke)
Juntunen Hanna-Kaisa, projektisihteeri/viestijä (Mukana elämässä -hanke)