Sote-uudistuksen kehittämishankkeet Kainuussa

STM:n tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta rahoitetaan peruspalveluiden toiminnallisen kehittämisen hankkeita. Myös sote-rakenneuudistuksen valmistelua tukevia hankkeita rahoitetaan valtionavustuksin. Rakenneuudistusrahoitus on tarkoitettu vapaaehtoiseen alueelliseen yhteistyöhön ja yhteiseen valmisteluun. Lisätietoja linkistä

Kainuussa on sote-uudistuksen kehittämishankkeina:
- Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Kainuuseen – osa I: Helposti lähelläsi (HELLÄ)
- Kainuun rakenneuudistus vv. 2020-2021 - alueellisen valmistelun tukena (KaRa)

Hankkeilla on yhteinen ohjausryhmä.

Sote-uudistus