Palaute

Mikäli teillä on palveluunne tai hoitoonne liittyvää palautetta (kiitosta, kysymyksiä, epäselviä asioita tai koette niissä tapahtuneen virheen), voitte antaa meille palautetta monella tavalla:

- keskustelkaa ensisijaisesti asiasta palvelua tai hoitoa antaneen yksikön henkilökunnan kanssa
- voitte täyttää sähköisen palautelomakkeen ja kohdistaa sen suoraan hoitoa antaneeseen yksikköön

 

Jos hoitoa tai kohtelua koskeva ongelma on mielestänne vakava, teillä on lakisääteinen oikeus tehdä asiasta muistutus, joka osoitetaan yksikön terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle tai potilasasiamiehelle. Voitte tarvittaessa olla yhteydessä potilasasiamieheen tai sosiaaliasiamieheen.

 

Saamiemme palautteiden perusteella kehitämme toimintaamme ja koulutamme henkilökuntaa.

 

Kaikki palautteet ovat arvokkaita, ja ne antavat asiakkaillemme mahdollisuuden vaikuttaa. Mikäli haluatte palautteeseenne vastauksen, jättäkää yhteystietonne palautelomakkeelle.