Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunta toimii Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän edustuksellisena yhteistoiminta-organisaationa, jossa on yhdistettyinä sekä yhteistoiminta- että työsuojelun yhteistoimintaelimet.
Yhteistyötoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajuus/varapuheenjohtajuus vaihtuu vuosittain työnantajan ja henkilöstön edustajien välillä.
Esittelijänä toimii henkilöstöjohtaja, ja työsuojeluasioissa esittelijänä toimii työsuojelupäällikkö.

Yhteistyötoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kuusi kertaa vuodessa.

Yhteistyötoimikunnassa käsitellään kunnallisen yhteistoimintalain 4 §:n mukaiset sekä työsuojelun valvontalain 26 §:n mukaiset asiat.

Yhteistyötoimikunnan kokoonpano

Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet:
Ahopelto Maire, pj.  
Kangasharju Marjo, varapj., Tehy Törrö Tiina, Tehy
Karppinen Eija, Super Tervo Sari, Super
Karppinen Kati, Jyty  
Koskensalmi Leila, JHL Romppainen Mari, JHL
Kemppainen Tiia, JUKO Rautiainen Maarit, JUKO
Parikka Päivi, JUKO  
Koivisto Tiina, työsuojeluvaltuutettu  
Malin Marja, työsuojeluvaltuutettu  
Piipponen Katja, työsuojeluvaltuutettu  
Saastamoinen Terttu, työsuojeluvaltuutettu  
Tihinen Ari, vs. turvallisuuspäällikkö  
Komulainen Jyrki, henkilöstöjohtaja  
Maksniemi Minna, työhyvinvointipäällikkö  
Heikkinen Pekka, yhtymähallituksen jäsen Suutari Hannu, yhtymähallituksen jäsen
Tolonen Eija, tulosaluejohtaja, ikäihmisten palvelut Huovinen-Tervo Marjo, hallintoylihoitaja
Koukkari Olli-Pekka, terveysjohtaja  

Sih­tee­ri:

Pia Kovalainen
palvelussuhdepäällikkö
puh. 044 797 0015
pia.kovalainen@kai­nuu.fi