Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunta toimii Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän edustuksellisena yhteistoiminta-organisaationa, jossa on yhdistettyinä sekä yhteistoiminta- että työsuojelun yhteistoimintaelimet.
Yhteistyötoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajuus/varapuheenjohtajuus vaihtuu vuosittain työnantajan ja henkilöstön edustajien välillä.
Esittelijänä toimii henkilöstöjohtaja, ja työsuojeluasioissa esittelijänä toimii työsuojelupäällikkö.

Yhteistyötoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kuusi kertaa vuodessa.

Yhteistyötoimikunnassa käsitellään kunnallisen yhteistoimintalain 4 §:n mukaiset sekä työsuojelun valvontalain 26 §:n mukaiset asiat.

Yhteistyötoimikunnan kokoonpano

Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet:
Kangasharju Marjo, pj., Tehy Törrö Tiina, Tehy
Ahopelto Maire, varapj.  
Karppinen Eija, Super Tervo Sari, Super
Karppinen Kati, Jyty  
Koskensalmi Leila, JHL Kyllönen Satu, JHL
Kemppainen Tiia, JUKO  
Parikka Päivi, JUKO  
Koivisto Tiina, työsuojeluvaltuutettu  
Haverinen Minna, työsuojeluvaltuutettu  
Piipponen Katja, työsuojeluvaltuutettu Väyrynen Jukka, 1. työsuojeluvaravaltuutettu
Saastamoinen Terttu, työsuojeluvaltuutettu  
Perhovaara Jaakko, turvallisuuspäällikkö  
Mikkonen Susanna, työhyvinvointipäällikkö  
Vesterinen Soili, henkilöstöjohtaja  
Suutari Hannu, yhtymähallituksen jäsen Heikkinen Aila, yhtymähallituksen jäsen
Mäklin Jaana, vs. tulosaluejohtaja, ikäihmisten palvelut Huovinen-Tervo Marjo, hallintoylihoitaja
Kainulainen Anna-Liisa, va. tulosaluejohtaja, hyvinvointipalvelut  
Nykänen Päivi, ympäristöterveysjohtaja  
Huttunen Anu, hallintojohtaja  
Kanervo Ritva, johtajaylilääkäri  

Sih­tee­ri:

Pia Kovalainen
palvelussuhdepäällikkö
puh. 044 797 0015
pia.kovalainen@kai­nuu.fi 


(päivitetty 28.11.2022)