Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunta toimii Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän edustuksellisena yhteistoiminta-organisaationa, jossa on yhdistettyinä sekä yhteistoiminta- että työsuojelun yhteistoimintaelimet.
Yhteistyötoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajuus/varapuheenjohtajuus vaihtuu vuosittain työnantajan ja henkilöstön edustajien välillä.
Esittelijänä toimii henkilöstöjohtaja, ja työsuojeluasioissa esittelijänä toimii työsuojelupäällikkö.

Yhteistyötoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kuusi kertaa vuodessa.

Yhteistyötoimikunnassa käsitellään kunnallisen yhteistoimintalain 4 §:n mukaiset sekä työsuojelun valvontalain 26 §:n mukaiset asiat.

Yhteistyötoimikunnan kokoonpano

Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet:
Kangasharju Marjo, pj., Tehy Törrö Tiina, Tehy
Ahopelto Maire, varapj.  
Karppinen Eija, Super Tervo Sari, Super
Karppinen Kati, Jyty  
Koskensalmi Leila, JHL Kyllönen Satu, JHL
Kemppainen Tiia, JUKO  
Parikka Päivi, JUKO  
Koivisto Tiina, työsuojeluvaltuutettu  
Malin Marja, työsuojeluvaltuutettu  
Piipponen Katja, työsuojeluvaltuutettu Väyrynen Jukka, 1. työsuojeluvaravaltuutettu
Saastamoinen Terttu, työsuojeluvaltuutettu  
Tihinen Ari, vs. turvallisuuspäällikkö  
Kaunisto Leena, henkilöstöjohtaja  
Haataja Minna, työhyvinvointipäällikkö  
Suutari Hannu, yhtymähallituksen jäsen Heikkinen Aila, yhtymähallituksen jäsen
Tolonen Eija, tulosaluejohtaja, ikäihmisten palvelut Huovinen-Tervo Marjo, hallintoylihoitaja
Halonen Susanna, terveysjohtaja Kainulainen Anna-Liisa, va. tulosaluejohtaja, hyvinvointipalvelut

Sih­tee­ri:

Pia Kovalainen
palvelussuhdepäällikkö
puh. 044 797 0015
pia.kovalainen@kai­nuu.fi 


(päivitetty 14.3.2022)