Ajankohtaista koulutuksista

I&O -kärkihanke ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea järjestävät 31.1.2018 koulutuksen Järkevää lääkehoitoa yhteistyöllä. Koulutus on tarkoitettu kotihoidon ja perusterveydenhuollon lääkäreille, hoitohenkilökunnalle, palveluohjaajille, esimiehille, sosiaalialan työntekijöille sekä Kainuun alueen farmaseuttiselle henkilöstölle. Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa lääkehoidon kokonaisuuden hallintaan sekä tukea järkevän lääkehoidon toteuttamiseen kotihoidossa ja perusterveydenhuollossa. Koulutuksen tarkempi aikataulu ja ohjelma ovat koulutuskalenterissa. 

Alla olevassa taulukossa on joitakin poimintoja tulevista koulutuksista. 

Tervetuloa mukaan! 

Aika

Koulutus

23.1.2018 CRPS:n tunnistaminen ja hoito
31.1.2018 Järkevää lääkehoitoa yhteistyöllä
13.2.2018 Infektioiden torjunnan peruskurssi
2.3.2018 Haavahoidon koulutus haavayhdyshenkilöille

Koulutusten tarkemmat tiedot ovat koulutuskalenterissa. Kainuun soten ulkopuoliset osallistujat ilmoittautuvat sähköpostitse osoitteeseen koulutus@kainuu.fi ja ilmoittavat samalla laskutusosoitteen.