Hoitotyön opiskelijat

Jotta opiskelija voi harjoitella Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä, tulee oppilaitoksella olla voimassa oleva sopimus kuntayhtymän kanssa. Mikäli oppilaitosta ei löydy alla olevasta listasta, opiskelijaa pyydetään oppilaitoksen opettajan kautta ottamaan yhteyttä hallintoylihoitaja Marjo Huovinen-Tervoon puh. 050 346 8833 marjo.huovinen-tervo@kainuu.fi.

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy (DIAK) (Pieksämäki, Helsinki)
Itä-Suomen yliopisto, lääketieteen laitos/Kansanterveystiede
Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta/Hoitotieteen laitos
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, sosiaalityön koulutusohjelma
Kainuun Opisto Oy
Kajaanin Ammattikorkeakoulu
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Kainuun ammattiopisto
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Lahden ammattikorkeakoulu Oy
Lapin ammattikorkeakoulu (Rovaniemi, Kemi-Tornio)
Laurea AMK, sosiaali- ja terveysala
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, sosiaali- ja terveysala
Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy (Mikkeli & Savonlinna)
Oulun seudun ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö
Oulun seudun ammattiopisto, Kontinkankaan yksikkö, sosiaali- ja terveysala
Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Oulun yliopisto, humanistinen tiedekunta: logopedia
Pelastusopisto
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö
Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto
Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymä, Savonia ammattikorkeakoulu
Saimaan ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, sosiaali- ja terveysala
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
Turun ammattikorkeakoulu, terveys ja hyvinvointi
Vaasan ammattikorkeakoulu Oy, sosiaali- ja terveysalan yksikkö


Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorkeakouluopiskelijat varaavat harjoittelupaikat Jobiiili -järjestelmän kautta.

Toisen asteen opiskelijat tai koulujen opettajat tiedustelevat harjoittelupaikkoja suoraan yksiköiden esimiehiltä tai opiskelijavastaavilta.