Hoitotyön opiskelijat

Jotta opiskelija voi harjoitella Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä, tulee oppilaitoksella olla voimassa oleva sopimus kuntayhtymän kanssa. Mikäli oppilaitosta ei löydy alla olevasta listasta, opiskelijaa pyydetään oppilaitoksen opettajan kautta ottamaan yhteyttä hallintoylihoitaja Marjo Huovinen-Tervoon puh. 050 346 8833 marjo.huovinen-tervo@kainuu.fi.

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy (DIAK) (Pieksämäki, Helsinki)
Itä-Suomen yliopisto, lääketieteen laitos/Kansanterveystiede
Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta/Hoitotieteen laitos
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kajaanin Ammattikorkeakoulu
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Kainuun ammattiopisto
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Lahden ammattikorkeakoulu Oy
Lapin ammattikorkeakoulu (Rovaniemi, Kemi-Tornio)
Laurea AMK, sosiaali- ja terveysala
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, sosiaali- ja terveysala
Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy (Mikkeli & Savonlinna)
Oulun seudun ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö
Oulun seudun ammattiopisto, Kontinkankaan yksikkö, sosiaali- ja terveysala
Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Oulun yliopisto, humanistinen tiedekunta: logopedia
Pelastusopisto
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö
Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto
Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymä, Savonia ammattikorkeakoulu
Saimaan ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, sosiaali- ja terveysala
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
Turun ammattikorkeakoulu, terveys ja hyvinvointi
Vaasan ammattikorkeakoulu Oy, sosiaali- ja terveysalan yksikkö


Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorkeakouluopiskelijat varaavat harjoittelupaikat Jobiiili -järjestelmän kautta.

Toisen asteen opiskelijat tai koulujen opettajat tiedustelevat harjoittelupaikkoja suoraan yksiköiden esimiehiltä tai opiskelijavastaavilta.