Yhtymähallitus

Yhtymähallituksen tehtävät (hallintosääntö 8 §) 

Yhtymähallituksen kokoonpano ja valintaperusteet on määritelty perussopimuksessa.

Yhtymähallituksen tehtävistä säädetään kuntalain 39 §:ssä ja kuntayhtymän perussopimuksen II luvun 11 §:ssä. Näiden lisäksi yhtymähallituksen tehtävänä on:

- arvioida järjestämiensä palvelujen tehokkuutta, laatua ja vaikuttavuutta. Seurannan ja arvioinnin perusteella hallituksen tulee järjestää palvelut kokonaisvaikuttavuudeltaan tehokkaimmalla tavalla joko omana toimintana tai ulkopuolisina hankittavina palveluina.

- huolehtia yhteistyöstä palvelujen käyttäjien, jäsenkuntien, alan tutkimus- ja koulutuslaitosten sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

- käsitellä kuntayhtymän toimintaa ja taloutta koskevat kuukausi- ja osavuosikatsaukset sekä päättää toimenpiteistä, joihin ne antavat aihetta. Yhtymähallitus raportoi samalla jäsenkunnille. 

- vastata sisäisen valvonnan järjestämisestä ja antaa ohjeet sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta.

- antaa raportti todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. 

- hoitaa sosiaalisesta luototuksesta annetun lain (1133/2002) mukaisia tehtäviä.

- toimia sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöjen mukaisena monijäsenisenä toimielimenä.
 

Yhtymähallituksen kokoonpano
Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet:
Kemppainen Esa

sähköpostiosoite: esa.kemppainen@hyrynsalmi.net
puh. 050 546 8260
Keränen Taisto
Määttä Anne (2. vpj)

sähköpostiosoite: anneinkerimaatta@gmail.com
Ahonen Helena
Heikkinen Pekka

sähköpostiosoite: pekka.heikkinen@kainuu.fi
puh. 040 029 6513
Pääkkönen Matti
Oikarinen Paavo (pj)

sähköpostiosoite: paavo.oikarinen@pp.inet.fi
puh. 040 015 4522
Heikkinen Mauno
Hakkarainen Annikki

sähköpostiosoite: annikki.hakkarainen@pp1.inet.fi
Matero Maija
Jokelainen-Keränen Eila

sähköpostiosoite: eila.jokelainen-keranen@suomussalmi.net
puh. 044 288 5744
Heikkinen Pirjo
Shevchenko Anna

sähköpostiosoite: 30an.net@gmail.com
puh. 046 810 7368
 
Ronkainen Minna
Myllylä Raili (1. vpj)

sähköpostiosoite: railianneli.myllyla@gmail.com
puh. 044 513 4915
Mikkonen Ritva
Mikkonen Veijo

sähköpostiosoite: veijo.mikkonen@hotmail.com
puh. 044 528 5708
Keränen Kari
Holappa Marja-Liisa

sähköpostiosoite: holappamarjaliisa@gmail.com
puh. 040 026 0160
Matero Taina
Suutari Hannu

sähköpostiosoite: hannu.suutari@sunit.fi
puh. 040 563 9383
Leppänen Akseli
Karjalainen Minna

sähköpostiosoite: minna.karjalainen@kuhmo.fi
puh. 040 704 7945
Pollari Matti-Jussi
Varimo Pertti

sähköpostiosoite: pertti.varimo@fimnet.fi
puh. 050 438 2561
Oikarinen Markku
Kanniainen Mikko

 
Haapalainen Mari

(päi­vi­tet­ty 11.3.2021)

Sihteeri:

Mirva Elo-Tammelander
vs. hal­lin­to­sih­tee­ri
puh. 044 797 0060
mirva.elo-tammelander@kainuu.fi