Yhtymähallitus

Yhtymähallituksen tehtävät (hallintosääntö 8 §)

Yhtymähallituksen kokoonpano ja valintaperusteet on määritelty perussopimuksessa.

Yhtymähallituksen tehtävistä säädetään kuntalain 39 §:ssä ja kuntayhtymän perussopimuksen II luvun 11 §:ssä. Näiden lisäksi yhtymähallituksen tehtävänä on:
- arvioida järjestämiensä palvelujen tehokkuutta, laatua ja vaikuttavuutta. Seurannan ja arvioinnin perusteella hallituksen tulee järjestää palvelut kokonaisvaikuttavuudeltaan tehokkaimmalla tavalla joko omana toimintana tai ulkopuolisina hankittavina palveluina.
- huolehtia yhteistyöstä palvelujen käyttäjien, jäsenkuntien, alan tutkimus- ja koulutuslaitosten sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.
- käsitellä kuntayhtymän toimintaa ja taloutta koskevat kuukausi- ja osavuosikatsaukset sekä päättää toimenpiteistä, joihin ne antavat aihetta. Yhtymähallitus raportoi samalla jäsenkunnille. 
- vastata sisäisen valvonnan järjestämisestä ja antaa ohjeet sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta.
- antaa raportti todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. 
- hoitaa sosiaalisesta luototuksesta annetun lain (1133/2002) mukaisia tehtäviä.
- toimia sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöjen mukaisena monijäsenisenä toimielimenä.

yhtymähallitus 2022
Yhtymähallituksen kokoonpano
Kunta Varsinainen jäsen Varajäsen
Hyrynsalmi Markku Bäckman, SDP
 
Juha Hankkila, SDP
puh. 044 292 0253
juha.p.hankkila@gmail.com
Kajaani Esa Ahonen, Kesk., 1. vpj.
puh. 041 317 3077
epeltonen26@gmail.com
Anas Al Natsheh, Kesk.
 
Kajaani Tea Heikkinen, PS
 
Olga Alanne, PS
puh. 050 434 9238
alanne.olga@gmail.com
Kajaani Aki Räisänen, Vas.
aki.k.raisanen@gmail.com
Toivo Peppanen, Vas.
puh. 040 825 0381
toivo.peppanen@gmail.com
Kajaani Hannu Suutari, Kok., 2. vpj.
puh. 040 563 9383
hannu.suutari@sunit.fi
Toivo Sistonen, Kok.
puh. 044 238 0410
toivo.sistonen@hotmail.com
Kuhmo Aila Heikkinen, Kesk.
puh. 0400 711 439
aila.heikkinen@gmail.com
Eija Komulainen, Kesk.
puh. 040 533 2605
eija.komulainen@kuhmo.net
Kuhmo Minna Karjalainen, Kok.
minna625@gmail.com
Erja Kurtén, Kok.
 
Paltamo Matti Kerman, PS
puh. 044 284 7350
matti.kerman@hotmail.com
Paavo Arffman
 
Ristijärvi Paavo Oikarinen, Kesk., pj
puh. 0400 154 522
paavo.oikarinen@pp.inet.fi
Juha Kanervo, Kesk.
puh. 040 822 8369
juha.kanervo@tornator.fi
Sotkamo Viljo Tuhkanen, PS
puh. 0400 936 398
viljo.tuhkanen@gmail.com
Hannu Korhonen, PS
puh. 040 528 2387
habakorhonen1@gmail.com
Sotkamo Marja-Leena Korhonen, Kesk.
puh. 040 771 8510
korhonen.marjaleena@gmail.com
Kirsi Moisanen

 
Suomussalmi Eila Jokelainen-Keränen, Kesk.
puh. 044 288 5744
eila.jokelainen-keranen@suomussalmi.net
Kirsi Manninen, Kesk.
kirsi.h.manninen@icloud.com
Suomussalmi Taina Matero, Vas.
puh. 044 583 3332
taina.matero@gmail.com
Terttu Huttu-Juntunen

 
Puolanka Mikko Kanniainen, Kesk.
 
Mari Haapalainen, Kesk.
mari.haapalainen@gmail.com


Sihteeri:
Mirva Elo-Tammelander
vs. hal­lin­to­sih­tee­ri
puh. 044 797 0060
mirva.elo-tammelander@kainuu.fi


Päivitetty 11.10.2022