Tiedosta - työhyvinvointia ja tuottavuutta

To­teu­tu­sai­ka: 1.2.2020–31.1.2023
Hank­keen ko­ko­nais­bud­jet­ti: 1 091 506 €
Ra­hoi­tus: ESR:n ja val­tion ra­hoi­tus 75 %, kun­tien ra­hoi­tus 15,01 %, muu jul­ki­nen ra­hoi­tus 9,99 %

Hankkeen kuvaus:

Hankkeen avulla edistetään ja tuetaan Kainuun soten henkilöstön työhyvinvointia jatkuvassa muutoksessa sekä vähennetään toimintaympäristön luomia paineita. Siten turvataan laadukkaat palvelut asiakkaille ja kansalaisille. Hankkeen päämääränä on hyvinvoivat työntekijät, hyvä työelämän laatu sekä tuottavuuden kasvu.

Hankkeen päätoteuttajana on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja osatoteuttajina Työterveyslaitos, Lapin yliopisto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Tavoitteet:
1) Vahvistaa työhyvinvoinnin tiedolla johtamista ja varmistaa tarvittavat toiminnan muutokset (tieto toiminnaksi) - työntekijöiden ja organisaation sopeutumiskyky erilaisiin muutostilanteisiin paranee
2) Uudistaa työhyvinvointijohtamista osana strategista johtamista
3) Omaksua tuottavuuden tarkastelu osaksi johtamista ja toimintaa - johdon ja henkilöstön osaamisen lisääminen

Hankkeessa on keskeistä työhyvinvoinnin tiedolla johtamisen vahvistaminen. Tiedon hyödyntämisellä varmistetaan muutosten toteutuminen johtamisen ja toiminnan eri tasoilla. Tieto ja osaaminen ovat organisaation menestystekijöitä. Tiedon hyödyntäminen strategiselta tasolta ulottuen arjen teoiksi on tuloksellisuuden kannalta tärkeää. Hankkeen avulla tuodaan uusia välineitä ja toimintatapoja muutoksen toteuttamiseksi niin työtekijöille, esimiehille kuin johdolle. Hankkeen kautta mahdollistuu työn tuottavuuden uudenlainen tarkastelu ja mittaaminen, jossa taustalla on vahva teoreettinen ja tutkimukseen perustuva näyttö. Työelämän laadun kehittämiseen päästään vain työ- ja toimintakulttuurin muutoksella.

Yhteystiedot:

Anu Hankio, projektipäällikkö
anu.hankio@kainuu.fi
p. 044 797 0443

Outi Väyrynen, projektisuunnittelija
outi.vayrynen@kainuu.fi
p. 044 797 5367

Saija Hämäläinen, projektisihteeri/viestijä
saija.hamalainen@kainuu.fi
p. 044 797 4220