Koronainfo - kaikki Kainuun soten koronavirusta käsittelevät tiedotteet

Mikäli epäilet saaneesi koronavirustartunnan

Mikäli epäilet koronavirustartuntaa, tee testi omaolo palvelussa ja ole yhteydessä päivystysapunumeroon 116 117 tai https://omasote.kainuu.fi/ .

Näy­te CO­VID-19-tut­ki­mus­ta var­ten ote­taan kai­kil­ta hen­ki­löil­tä, joil­la on ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­via oi­rei­ta tai joil­la lää­kä­rin ar­vion pe­rus­teel­la on ai­het­ta epäil­lä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koh­den­ta­ma­ton­ta oi­reet­to­man väes­tön tes­taus­ta ei kui­ten­kaan ole tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta teh­dä.

Kai­nuun so­ten näyt­tee­not­to Ka­jaa­nin alueel­la ta­pah­tuu KAKSn pan­de­mia­vas­taa­no­tol­la ja muis­sa kun­nis­sa ter­vey­sa­se­mil­la. Hen­gi­tys­tiein­fek­tio-oi­rei­sen tu­lee ol­la yh­tey­des­sä pu­he­li­mit­se omaan ter­vey­sa­se­maan tai 116 117 pääs­täk­seen näyt­tee­not­toon. Kai­nuun so­te kun­tayh­ty­män toi­mi­pis­teis­sä suo­ri­tet­ta­va CO­VID-19 ko­ro­na­vi­rus­tes­taus on po­ti­laal­le tar­tun­ta­tau­ti­lain no­jal­la mak­su­ton.

Kainuun keskussairaalassa oleva Drive In testauspaikka mahdollistaa testauksen ulkotiloissa, joka on riskittömämpää sekä testaajien että testattavan kannalta.

Kainuun sote on 18.11.2020 ottanut käyttöön uuden koronatestin ajanvarauslinjan. Soittamalla 040 165 0020 voi suoraan varata ajan Kainuun keskussairaalan drive-in testauspisteeseen. Numero on vain ajanvarausta varten.

Mikäli tarvitset myös arvion hoidon tarpeesta, soita päivystysapuun 116 117 (tai lankapuhelimesta 08 6156 6000).

Ajan voi varata myös Omasote-palvelusta omasote.kainuu.fi ( https://omasote.kainuu.fi/  Linkki etusivulla)

. On erittäin tärkeää, että hengitystieoireiset hakeutuvat viivytyksettä testattavaksi. Testitulos saadaan tyypillisesti alle vuorokaudessa. Testitulos ilmoitetaan tekstiviestillä ja omasotessa.Testauksen yhteydessä annetaan toimintaohjeet:

  • Perusmenettelynä on, että testattava suojautuu maskilla testimatkoilla ja pysyy kotona karanteenin omaisesti, kunnes testitulos valmistuu.
  • Lähipiiriin kuuluvat oireettomat henkilöt eivät ole rajoitustoimien piirissä, mutta voivat tarvittaessa omatoimisesti olla erossa muista.
  • Oireettomia ei lähtökohtaisesti testata, mutta matalalla kynnyksellä tulee hakeutua testeihin.

Kai­nuu­lai­nen voi ha­lu­tes­saan käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua THL:n CO­VID-19 tes­taa­misk­ri­tee­ris­tön täyt­tyes­sä. Tes­taa­misk­ri­tee­ris­tön täyt­tyes­sä Kai­nuun SO­TE-kun­tayh­ty­mä kom­pen­soi oman tes­ti­kus­tan­nuk­sen­sa suu­ruu­den suo­raan tes­tin suo­rit­ta­jal­le. Kom­pen­saa­tion suu­ruus 1.10.al­kaen kom­pen­saa­tio on 75e alv 0% tes­ti aiem­main 106e/tes­ti ase­mas­ta oma­kus­tan­ne­hin­nan las­kun vuok­si. Yli­me­ne­vän osuus jää­ it­se mak­set­ta­vak­si. Me­net­te­ly on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Hätätilanteessa soita 112.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koronatilanne Kainuussa 26.11.2020

Kiihtymisvaihe - kohonnut ilmaantuvuus

Ilmaantuvuus - 20 (COVID-19 tartuntoja/100 000 asukasta kohden edellisen 14vrk aikana)
           - THL koronakartta

Edellinen COVID-19 tartunta alueella: Torstaina 26.11.2020

Suositus kasvomaskin käytöstä on voimassa 8.12.2020 saakka
          - THL maskisuosituskartta
          - Maskin käyttöohjeet

Testimäärät ja ilmaantuvuus 25.11.2020 (tilannekuva päivitetään viikoittain):

Koronatilanteen määritelmät - mitä tarkoittaa perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe?

231120 grafiikka

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kainuun soten tiedotteet (uusin ylimpänä):

Ohjeet ja toimenpiteet koronaepidemian kiihtymisvaiheessa (27.11.2020)

Kainuu on siirtynyt koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen (26.11.2020)

Kainuussa riski tilanteen nopeasta huonontumisesta kohoaa – ohjeiden noudattaminen välttämätöntä  (26.112020)

Kolme uutta tartuntaa - ohjeiden noudattamista korostetaan (25.11.2020)

Kuhmossa yksi uusi tartunta – viikonlopun tartuntojen tilanne selkeytynyt Puolangalla ja Kajaanissa (23.11.2020)

Uusia tartuntoja Puolangalla ja Kajaanissa (23.11. 2020)

Vuokatissa harjoittelevasta urheilujoukkueesta löytynyt uusi koronatartunta (19.11.2020)

Ei uusia koronatartuntoja Kainuussa – Valmisteilla matkailua tukevia toimia (18.11.2020)

Vuokatissa harjoittelevasta urheilujoukkueesta löytynyt lisää koronatartuntoja (12.11.2020)

Ei uusia tartuntoja - suosituksia pikkujoulukauteen (11.11.2020)

Yksi uusi tartunta todettu maahantulotestissä kainuulaisella henkilöllä - Vuokatin urheilijoilla todetuissa koronavirustartunnoissa ei jatkotartuntoja (9.11.2020)

Vuokatissa ulkomaalaisilla urheilijoilla neljä tartuntaa - Kuhmossa havaittu koronatartunta osoittautui jatkotesteissä negatiiviseksi (6.11.2020)

Koronatilanne Kainuussa rauhallinen - Suosituksia juhlakauteen (4.11.2020)

Koronatilanne Kainuussa on rauhallinen – ohjeiden ja suositusten noudattaminen edelleen tärkeää (28.10.2020)

Koronatilanne Kainuussa on rauhallinen – ohjeiden ja suositusten noudattaminen edelleen tärkeää (21.10.2020)

Kainuun sote ja kunnat kiittävät lapsia ja nuoria koronaohjeiden noudattamisesta ja kannustavat huolehtimaan hyvinvoinnista (21.10.2020)

Kainuussa on todettu 1 uusi koronatartunta ulkopaikkakuntalaisella henkilöllä 13.10.2020 (14.10.2020)

Kainuun koronatilanne perustasolla, syyslomalaisia kehotetaan lomailemaan turvallisuus huomioiden (7.10.2020)

Pandemiapäällikkö Olli-Pekka Kukkarin ohjeita turvalliseen harrastamiseen (video 5.10.2020)

Kainuun uudessa koronaryppäässä yhteensä 6 tapausta, altistuneita noin 35 (2.10.2020)

Kainuussa 5 uutta koronatartuntaa, altistumisia kajaanilaisessa No-Pan auton autolíikkeessä sekä eri puolella Kainuuta (1.10.2020)

Maskisuositus voimassa Kainuussa 14.10. saakka (30.9.2020)

(aikaisemmat mediatiedotteet löytyvät Ajankohtaista -sivulta: https://sote.kainuu.fi/ajankohtaista

 

Ohjeita yli 70-vuotiaille ja miten voimme tukea heitä Kainuussa (28.10.2020)

Mitä tarkoittaa altistuminen, karanteeni, eristys ja varotoimet

Koronavilkku -sovellus

Tarjolla keskusteluapua kriisitilanteessa
 

Tarttuminen ja suojautuminen – koronavirus

Uusi koronavirus (SARS-CoV-2) tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii tai aivastaa. Lähikontaktissa korona voi tarttua myös kosketuksen välityksellä, jos sairastunut on esimerkiksi yskinyt käsiinsä ja on sen jälkeen koskenut toiseen ihmiseen. 

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Arkielämässä tartuntoja voi ehkäistä huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta, välttämällä lähikontakteja muihin ihmisiin ja käyttämällä kasvomaskia, jos lähikontaktia ei voi välttää.

THLn ohjeita suojautumiseen

Kysyttävää koronaviruksesta
 

Ohjeita Kainuun soten alueella toimiville yksityisille sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajille


Pandemiainfo in other languages

https://sote.kainuu.fi/en/in-english