Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta

Johtokunta toimii Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen alaisena toimielimenä. Johtokunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa Kainuun Työterveyden toiminnan suunnittelua ja toteutusta sekä asettaa toiminnalle tavoitteet ja seurata tavoitteiden toteutumista hallituksen hyväksymien päätösten mukaisesti.

Kainuun Työterveyden johtokuntaan kuuluu seitsemän  varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Johtokunnassa tulee olla edustettuna taloushallinnon ja työterveyshuollon asiantuntemus. Palveluja hankkivien yhtymien, laitosten ja asiakasryhmien edustuksen johtokunnassa tulee olla tasapuolinen ja riittävä. 

Kuntayhtymän hallitus nimeää johtokunnan, sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Johtokunnan kokousmenettelyssä noudatetaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johtosääntöjen määräyksiä ja soveltuvin osin yhtymävaltuuston työjärjestystä. 

Johtokunnan tehtävänä on: 

 1. päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta; 
 2. hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma; 
 3. päättää liikelaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutetuista; ja 
 4. valvoa liikelaitoksen etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntayhtymää ja käyttää sen puhevaltaa liikelaitoksen tehtäväalueella. 
 5. päättää liikelaitoksen kehittämis- ja rakentamisinvestoinneista sekä muista pitkävaikutteisista menoista, 
 6. päättää palvelujen hinnoittelusta ja maksujen periaatteista, 
 7. päättää irtaimen omaisuuden myynnin periaatteista, 
 8. päättää tilinpäätöksen ylijäämän käyttämisestä ja alijäämän rahoittamisen periaatteista, 
 9. päättää liikelaitoksen talousarvion rajoissa lainojen ottamisesta ja niiden takaisinmaksusta 
 10. päättää liikelaitoksen jakamisesta vastuuyksiköihin, niiden keskeisten tehtävien ja vastuuhenkilöiden valinnasta tai määräämisestä ja 
 11. päättää muiden sellaisten asioiden käsittelystä ja ratkaisuista, joilla on liikelaitoksen toimintaan laajakantoinen tai tärkeä merkitys. 
 12. Johtokunta vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja antaa ohjeet sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta. Johtokunta antaa raportin todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtosääntö 
 

Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta kokoonpano

Varsinaiset jäsenet:

Ahopelto Maire
Nevanperä Pia
Juntunen Juhana
Rautiainen Irene
Tuominen Anssi
Moilanen Erkki
Polvinen Osmo

Varajäsenet:

Tolonen-Manninen Eija
Pelkonen Hannu
Virtanen Aila
Kovalainen Pirjo
Oikarinen Paavo
Varimo Pertti

Sihteeri:

Pekkarinen Marja
puh. 044 797 0080
marja.pekkarinen@kainuu.fi