Hoitokoti Honkalinna - Kuhmo - Yksikön esittely opiskelijoille

Hoitokoti Honkalinna sijaitsee Kuhmon kaupungissa osoitteessa Kappelikuja 7. Opiskelijana olet tervetullut taloon pääsisäänkäynnistä, jonka oven yllä on HONKALINNA kyltti.  

Hoitokoti Honkalinnan asiakkaat ovat ikäihmisiä, jotka tarvitsevat ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon. Toiminnan lähtökohtana on asiakaskeskeisyys, jolla tarkoitetaan palvelujen toteuttamista asiakkaan tarpeista lähtien hänen mielipiteitään ja toiveitaan kuunnellen.

Asiakaspaikkoja Honkalinnassa on 91, joista 79 on tehostetun palveluasumisen paikkoja. Tehostetun palveluasumisen asiakkaat asuvat omissa vuokrahuoneissaan ja ostavat tarvitsemansa palvelut. Nämä asiakkaat asuvat Lehtelä, Kotila, Havula, Jukola, Virkkula ja Muistola kodeissa. Loput asiakaspaikoista (12) ovat lyhytaikaishoidon asiakaspaikkoja. Nämä asiakkaat sijoittuvat Kuntola- kotiin ja ovat yleensä lyhytaikaishoidossa 1-2 viikon ajan esim. omaishoitajan pitäessä vapaita. Hoitojaksot sovitaan ennalta ja lyhytaikais-hoidon tavoitteena on tukea omaishoitajien jaksamista, sekä ikäihmisen selviytymistä kotihoidossa mahdollisimman pitkään.

Hoitokoti Honkalinnassa tehtävä työ muodostuu palvelujen toteuttamisesta asiakkaan tarpeista lähtien. Asiakkaan mielipiteitä ja toiveita kuunnellaan ja toiminnassa korostuvat asiakkaan omien voimavarojen tukeminen, itsemääräämisoikeuden toteuttaminen sekä oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu.

Työtä tehdään moniammatillisessa työryhmässä yhdessä asiakkaiden läheisten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Hoitokoti Honkalinnassa työskentelevän hoitohenkilökunnan ammattinimikkeet ovat seuraavat: lähihoitaja, hoitoapulainen, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, kuntohoitaja sekä lääkäri, joka käy talossa joka toinen viikko. Heidän lisäksi talossa työskentelevät palvelusihteeri, siistijät ja kiinteistönhoitaja. Toimintaa johtaa palveluesimies yhdessä apulaispalveluesimiehen kanssa.

Hoitokoti Honkalinna sopii oppimisympäristönä hyvin lähihoitaja-, sairaanhoitaja-, fysioterapeutti-, sosionomi-, geronomi- ja hoiva-avustaja opiskelijoille.

Meillä voit oppia ja harjoitella työelämänperustaitojen lisäksi esimerkiksi vanhus-asiakkaiden toimintakyvyn kartoitusta, toimintakykymittareiden käyttöä, hoito- ja palvelusuunnitelmien laatimista, perushoitoa, lääkehoitoa, ruokahuoltoa, apuvälineiden käyttöä, ergonomista työskentelyä, kuntoutumisen tukemista, sekä virike ja vapaa-ajantoimintojen toteuttamista. 

Hoitotyön ”kädentaitoja” voit oppia meillä mm. lääkkeiden annostelun/antamisen, haavahoitojen, injektioiden, erilaisten fysiologisten mittausten sekä kirjaamisen kautta. 

Opit kohtaamaan asiakkaita ja heidän läheisiään, pääset harjoittelemaan vuorovaikutusta ja moniammatillista yhteistyötä. Teemme paljon yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, kuten esimerkiksi terveysaseman, päivystyksen, laboratorion ja kotihoidon kanssa.

 

Tervetuloa meille oppimaan!

Hoitokoti Honkalinna
Kappelikuja 7, 88900 Kuhmo

Yksikön esimies                          

Palveluesimies Rauni Lipponen puh. 044 797 0629, rauni.lipponen@kainuu.fi                                 

Opiskelijavastaava

Apulaispalveluesimies Heidi Huotari puh. 044 797 4035, heidi.s.huotari@kainuu.fi