Yksilöhuoltojaosto

Hallituksella on yksilöhuoltojaosto, jossa on viisi (5) hallituksen valitsemaa jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. 
Jaoston varsinaisten jäsenten tulee olla hallituksen varsinaisia jäseniä; jaoston varajäsenet voivat olla joko hallituksen varsinaisia tai varajäseniä.

Yksilöhuoltojaoston ratkaisuvalta (hallintosääntö 30 §) 

Yksilöhuoltojaosto ratkaisee hallituksen puolesta seuraavat asiat:
1. päätöksen tekeminen viranhaltijan ratkaisemassa asiassa, joka asiakkaan vaatimuksesta on saatettava käsiteltäväksi monijäsenisessä toimielimessä;
2. asiakkaan tahdonvastaiset toimenpiteet, mikäli niitä ei ole lainsäädännössä määrätty viranhaltijan päätettäväksi;
3. muut yksilöhuoltoasiat, joita ei ole laissa, johtosäännössä tai hallituksen päätöksellä siirretty viranhaltijalle
Yksilöhuoltojaoston käsittelemät asiat ovat salaisia, eikä yksilöhuoltojaoston pöytäkirjoja julkaista lainkaan Internetissä. 

Yksilöhuoltojaoston kokoonpano

Varsinainen jäsen Varajäsen

Tapani Kemppainen, puheenjohtaja
Aila Alasalmi
Ilkka Horto
Elina Kurikka
Mauri Piirainen, vpj


Sihteeri:  
Sanna Piirainen 
hallintosihteeri  
puh. 044 710 1249 
sanna.h.piirainen@kainuu.fi 

Paavo Oikarinen
Pirjo Heikkinen
Jussi Y Hyry
Juhani Seppänen
Raili Tervo