Yksilöasiain jaosto

Yhtymähallituksella on yksilöasiain jaosto, jossa on viisi (5) yhtymähallituksen valitsemaa jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Jaoston varsinaisten jäsenten tulee olla yhtymähallituksen varsinaisia jäseniä; jaoston varajäsenet voivat olla joko yhtymähallituksen varsinaisia tai varajäseniä.

Yksilöasiain jaoston ratkaisuvalta (hallintosääntö 12 §) 

Yksilöasiain jaosto ratkaisee yhtymähallituksen puolesta seuraavat asiat:
1. päätöksen tekeminen viranhaltijan ratkaisemassa asiassa, joka asiakkaan vaatimuksesta on saatettava käsiteltäväksi monijäsenisessä toimielimessä;
2. asiakkaan tahdonvastaiset toimenpiteet, mikäli niitä ei ole lainsäädännössä määrätty viranhaltijan päätettäväksi;
3. muut yksilöasiat, joita ei ole laissa, hallintosäännössä tai yhtymähallituksen päätöksellä siirretty viranhaltijalle

Tämän lisäksi yksilöasiain jaoston tehtävänä on hoitaa muut yhtymähallituksen määräämät jaoston toimialaan kuuluvat tehtävät.

Yksilöasiain jaoston käsittelemät asiat ovat salaisia, eikä yksilöasiain jaoston pöytäkirjoja julkaista lainkaan internetissä. 

Yksilöasiain jaoston kokoonpano

Jäsen Varajäsen
Eila Jokelainen-Keränen, Kesk., pj., Suomussalmi Marja-Leena Korhonen, Kesk., Sotkamo
Viljo Tuhkanen, PS, vpj., Sotkamo Hannu Korhonen, PS, Sotkamo
Aki Räisänen, Vas., Kajaani Taina Matero, Vas., Suomussalmi
Minna Karjalainen, Kok., Kuhmo Erja Kurtén, Kok., Kuhmo
Markku Bäckman, SDP, Hyrynsalmi Juha Hankkila, SDP, Hyrynsalmi

Sihteeri:  
Mirva Elo-Tammelander
vs. hal­lin­to­sih­tee­ri
puh. 044 797 0060
mirva.elo-tammelander@kainuu.fi 


(päivitetty 15.9.2022)