Yksilöasiain jaosto

Yhtymähallituksella on yksilöasiain jaosto, jossa on viisi (5) yhtymähallituksen valitsemaa jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. 

Jaoston varsinaisten jäsenten tulee olla yhtymähallituksen varsinaisia jäseniä; jaoston varajäsenet voivat olla joko yhtymähallituksen varsinaisia tai varajäseniä.

Yksilöasiain jaoston ratkaisuvalta (hallintosääntö 12 §) 

Yksilöasiain jaosto ratkaisee yhtymähallituksen puolesta seuraavat asiat:
1. päätöksen tekeminen viranhaltijan ratkaisemassa asiassa, joka asiakkaan vaatimuksesta on saatettava käsiteltäväksi monijäsenisessä toimielimessä;
2. asiakkaan tahdonvastaiset toimenpiteet, mikäli niitä ei ole lainsäädännössä määrätty viranhaltijan päätettäväksi;
3. muut yksilöasiat, joita ei ole laissa, hallintosäännössä tai yhtymähallituksen päätöksellä siirretty viranhaltijalle

Tämän lisäksi yksilöasiain jaoston tehtävänä on hoitaa muut yhtymähallituksen määräämät jaoston toimialaan kuuluvat tehtävät.

Yksilöasiain jaoston käsittelemät asiat ovat salaisia, eikä yksilöasiain jaoston pöytäkirjoja julkaista lainkaan internetissä. 

Yksilöasiain jaoston kokoonpano
Jäsenet Varajäsenet
Pekka Heikkinen (pj)

säh­kö­pos­tio­soi­te: pekka.heikkinen@kainuu.fi
puh. 0400 296 513
Esa Kemppainen

Mar­ja-Lii­sa Ho­lap­pa (vpj)

säh­kö­pos­ti­soi­te: ho­lap­pa­mar­ja­lii­sa@gmail.com
puh. 0400 260 160

Raili Myllylä
Ei­la Jo­ke­lai­nen-Ke­rä­nen

säh­kö­pos­tio­soi­te: ei­la.jo­ke­lai­nen-ke­ra­nen@suo­mus­sal­mi.net
puh. 044 288 5744

Helena Ahonen

Kar­ja­lai­nen Min­na

säh­kö­pos­ti­soi­te: min­na.kar­ja­lai­nen@kuh­mo.fi
puh: 040 704 7945

Akseli Leppänen
Va­ri­mo Pert­ti

säh­kö­pos­ti­soi­te: pert­ti.va­ri­mo@fim­net.fi
puh. 050 438 2561
Markku Oikarinen

Sihteeri:  

Mirva Elo-Tammelander
vs. hal­lin­to­sih­tee­ri
puh. 044 797 0060
mirva.elo-tammelander@kainuu.fi