Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto (Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö § 7).

Yhtymävaltuuston valtuutettujen lukumäärä määräytyy perussopimuksen II luvun 5 §:n mukaisesti. Yhtymävaltuuston puheenjohtajistoa koskevat määräykset ovat hallintosäännön  III osan 11 luvun 86 §:ssä. 

Yhtymävaltuuston tehtävistä säädetään kuntalain 14 §:ssä ja eräissä sitä täydentävissä säännöksissä.

Näiden lisäksi yhtymävaltuuston tehtävänä on:

1. päättää asioista, joista sen on lain mukaan nimenomaan päätettävä ja asioista, joiden päätösvaltaa se ei ole tässä säännössä siirtänyt.
2. Sen lisäksi mitä erikseen on säädetty tai määrätty, valtuuston tehtävänä on hyväksyä kuntayhtymän strategia;
3. päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, milloin luovutettavan omaisuuden kauppahinta tai käypä arvo on 5 tai yli 5 miljoonaa euroa; ja 
4. päättää talousarvion investointiosaan sisältyvästä hankkeesta tai hankekokonaisuudesta, jonka kustannusarvio on yli 10 miljoonan euroa.  

Yhtymävaltuuston kokoonpano
Jäsenet Varajäsenet
Heikkinen Asta

sähköposti: jhl705@hyrynsalmi.net
puh. 040 717 1439
Tolonen Jussi
Heikkinen Pertti

 
Remes Pentti
Ahonen Helena

sähköposti: helena.ahonen@kainuunopisto.fi
puh. 044 772 7028
Rimpiläinen Anni
Enroth Paavo (2. vpj)

sähköposti: asianajo.enroth@saunalahti.fi
puh. 040 068 6161
Sistonen Toivo
Hakkarainen Eija

sähköposti: eija.hakkarainen@hotmail.com
Partanen Minna
Ikonen Teemu

 
Möttönen Tero
Hynynen Evelyn

sähköposti: info@rauhanmajatalo.fi
puh. 040 518 5954
Seppänen Irja
Leivo Veli-Pekka

 
Hautajoki Antti
Kilpeläinen Pasi

 
Romppainen Mikko
Oikarinen Markku

sähköposti: markku.oikarinen@kajaani.net
puh. 040 029 5803
Leinonen Niilo
Parviainen Heikki

sähköposti: heikki@sivola.fi
puh. 050 322 4591
Honkila Timo
Pyy Mervi

sähköposti: mervi.pyy@hotmail.com
puh. 040 076 3447
Fonselius Päivi
Rantala Johanna

sähköposti: johanna.h.rantala@gmail.com
puh. 044 240 6869
Seilonen Anne

Sarparanta Tiina

sähköposti: tiina@tiinasarparanta.fi 
puh. 050 570 3503

Pyykkönen Inna
Törrö Leena

 
Heikkinen Tiina
Väyrynen Pentti

puh. 044 978 1087
Husu Alpo
Keränen Silja

sähköposti: silja.keranen@vihreat.fi 
puh. 0500 190 683
Jyrkäs Nina
Haverinen Päivi

 
Suihko Marja-Stiina
Kettunen Tuomas (1. vpj)

sähköposti: tuomas@tuomaskettunen.fi
puh. 040 865 5246
Innilä Ari
Lehtonen Janne

sähköposti: taksi311kuhmo@gmail.com
puh. 040 034 2293
Miettinen Jouko
Rauhala Maarit

sähköposti: maarit.rauhala@kuhmo.fi
Komulainen Eija
Kemppainen Väinö

sähköposti: vaino.kemppainen@gmail.com
puh. 045 263 2141
Siira Martti
Korvajärvi Tuula

 
Huusko Ritva
Haapalainen Mari

sähköposti: mari.haapalainen@gmail.com
puh. 050 339 0894
Kinnunen Heli
Moilanen Marketta

 
Heikkinen Eija
Pikkarainen Tapio

sähköposti: tapio.pikkarainen@luukku.com
puh. 040 704 9876
Hälinen Hannu
Tukiainen Hannu

sähköposti: antti.kela@anttikela.com
puh. 050 549 0666
 
Haapamäki Marja
Kela Antti

sähköposti: antti.kela@anttikela.com
puh. 050 549 0666
Valtanen Kalevi
Matero Maija

sähköposti: maekki2@hotmail.com
puh. 040 735 5880
Lukkari Tarja
Polvinen Osmo (pj)

sähköposti: osmo.polvinen@sotkamo.net
puh. 040 023 4504
Korhonen Jouko
Sarparanta Vesa-Pekka

sähköposti: vesapekka.sarparanta@gmail.com
puh. 050 517 2250
Penttinen Outi
Nyman Seppo

 
Pyykkönen Reijo
Holappa Veijo

sähköposti: veijo.holappa@suomussalmi.fi
puh. 050 026 0208
Seppänen Martti
Kähkönen Pirjo

sähköposti: pirjokah@gmail.com
puh. 040 867 5541
Manninen Kirsi
Nilkku Heikki

sähköposti: heikki.nilkku@edu.suomussalmi.fi
puh. 040 822 4627
Alanko Jukka Pekka

(päivitetty 19.4.2021)

Sih­tee­ri:

Mirva Elo-Tammelander
vs. hal­lin­to­sih­tee­ri
puh. 044 797 0060
mirva.elo-tammelander@kainuu.fi