Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto (Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö § 7).

Yhtymävaltuuston valtuutettujen lukumäärä määräytyy perussopimuksen II luvun 5 §:n mukaisesti. Yhtymävaltuuston puheenjohtajistoa koskevat määräykset ovat hallintosäännön  III osan 11 luvun 86 §:ssä. 

Yhtymävaltuuston tehtävistä säädetään kuntalain 14 §:ssä ja eräissä sitä täydentävissä säännöksissä.

Näiden lisäksi yhtymävaltuuston tehtävänä on:

1. päättää asioista, joista sen on lain mukaan nimenomaan päätettävä ja asioista, joiden päätösvaltaa se ei ole tässä säännössä siirtänyt.
2. Sen lisäksi mitä erikseen on säädetty tai määrätty, valtuuston tehtävänä on hyväksyä kuntayhtymän strategia;
3. päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, milloin luovutettavan omaisuuden kauppahinta tai käypä arvo on 5 tai yli 5 miljoonaa euroa; ja 
4. päättää talousarvion investointiosaan sisältyvästä hankkeesta tai hankekokonaisuudesta, jonka kustannusarvio on yli 10 miljoonan euroa.  

Yhtymävaltuuston kokoonpano

Sivustoa päivitetään (tilanne 22.9.2021)

Jäsenet Varajäsenet
                                                 
   


Sih­tee­ri:

Mirva Elo-Tammelander
vs. hal­lin­to­sih­tee­ri
puh. 044 797 0060
mirva.elo-tammelander@kainuu.fi