Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto (Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö § 25).

Yhtymävaltuuston tehtävistä säädetään kuntalain 13 §:ssä ja eräissä sitä täydentävissä säännöksissä.

1. Yhtymävaltuusto päättää asioista, joista sen on lain mukaan nimenomaan päätettävä ja asioista, joiden päätösvaltaa se ei ole tässä säännössä siirtänyt.
2. Sen lisäksi mitä erikseen on säädetty tai määrätty, valtuuston tehtävänä on hyväksyä kuntayhtymän strategia;
3. päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, milloin luovutettavan omaisuuden kauppahinta tai käypä arvo on 5 tai yli 5 miljoonaa euroa; ja 
4. päättää talousarvion investointiosaan sisältyvistä hankkeista tai hankekokonaisuudesta, jonka kustannusarvio on yli 10 miljoonan euroa.  

Yhtymävaltuuston kokoonpano

Varsinaiset jäsenet:

Pertti Heikkinen, KESK
Helka Tolonen, VAS
Eila Aavakare, PS
Jussi Y. Hyry, PS
Maarit Immonen, KESK
Tyyne Immonen, VAS
Hannu Juntunen, KOK
Hilkka Kananen, KESK
Jouni Lämpsä, VAS
Pasi Meriläinen, PS
Erkki Moilanen, KESK
Teemu Niva, PS
Tiina Sarparanta, KOK 
Markku Tolonen, KESK
Leena Törrö, SDP
Pertti Varimo, SDP                           
Sanni Väisänen, VIHR 
Antti Komulainen, PS
Eija Komulainen, KESK
Eira Piipponen, SDP
Matti Pääkkönen, KESK
Paavo Arffman, PS
Niina Ruskonmäki, KESK
Tuulikki Moilanen, KESK
Anna-Kaarina Uusitalo, KESK
Tapani Granholm, PS
Anu Kemppainen, KESK
Timo Hyvönen, KESK
Helmi Kemppainen, KESK
Outi Penttinen, KOK
Osmo Polvinen, VAS
Veijo Holappa, VAS
Riitta Kettunen, KESK
Lauri Moilanen, KESK
Heikki Nilkku, KOK
 

Varajäsenet:

Matti Kemppainen, KESK
Leila Pesola, VAS
Eija Hakkarainen, PS
Pertti Ahlqvist, PS
Aila Alasalmi, KESK
Ritva Mikkonen, VAS
Kari Saukkonen, KOK
Anne Seilonen, KESK
Tauno Ronkainen, VAS
Timo Krogerus, PS
Pauli Pyykkönen, KESK
Janne Suutari, PS
Katriina Ojala, KOK
Tommi Anttalainen, KESK
Tellervo Huotari, SDP
Hannu T Kemppainen, SDP
Päivi Huusko, VIHR
Unto Kyllönen, PS
Päivi Hoffrén, KESK
Miia Ainasoja, SDP
Seppo Vilén, KESK
Janne Raunio, PS
Marisanna Jarva, KESK
Raimo Anttonen KESK
Petteri Seppänen, KESK
Esko Kyllönen, PS
Leila Karppinen, KESK
Teemu Matero, KESK
Pirjo Mulari, KESK
Vesa-Pekka Sarparanta, KOK
Jouko Korhonen, VAS
Veikko Timonen, VAS
Jonna Seppänen, KESK
Jarmo Pulkka, KESK
Jukka-Pekka Alanko, KOK

Kainuun soten yhtymävaltuuston yhteystiedot: