Vuosina 2005 - 2012 toteutetut kehittämishankkeet

Vuosina 2005 - 2012 toteutetut kehittämishankkeet:

AKI - Aktiiviasiakas (pdf)
Haavahoidon kehittäminen Kainuussa
Hyve - johtamisen kartta, Loppuraportti (pdf)
Hyvinvoinnin palvelutarjotin
Hyvinvointi hakusessa - riippuvuus riskinä, Loppuraportti (pdf)
Hyvinvointia ja laatua
Ikäihminen toimijana, Loppuraportti (pdf)
Ikääntymispoliittinen strategia, Iäniloinen Kainuu 2030 (pdf)
Kainuun kuntouttavan työtoiminnan kehittämishanke
Kainuun päihdetyön koordinointi, Loppuraportti (pdf)
Kaira - Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen
KaiTo - Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli
Kotihoitoa tukevat etäpalvelut
KYTKE - Asiakkaan ja kodin kytkeminen soten saumattomaan hoito- ja palveluketjuun, Loppuraportti (pdf)
Laadukas perhehoito Kainuussa, Loppuraportti (pdf)
Pandemian torjunta ja varautumisen tehostaminen, Loppuraportti (pdf)
PÄRE - Päihdehoitopalvelua nuorille, Loppuraportti (pdf)
RAMPE - Rautaisia ammattilaisia perusterveydenhuoltoon, Loppuraportti (pdf)
Tartuntatautien torjuntatyö ja pandemiaan varautuminen, Loppuraportti (pdf)
Tartuntatautien torjuntatyö ja pandemiaan varautumisen tehostaminen, Loppuraportti (pdf)
Terveempi Pohjois-Suomi, Loppuraportti (pdf)
Terveempi Pohjois-Suomi 2, Loppuraportti (pdf)
Tervein mielin Pohjois-Suomessa, Loppuraportti (pdf)
Tieto toiminnaksi - hyvinvoinnin ja terveyden tasa-arvoa, Nykytilaraportti (pdf)
TUKEVA, Loppuraportti (pdf)
TUKEVA 2, Loppuraportti (pdf)
TUKEVA 3 juurruttamishanke, Loppuraportti (pdf)
Vammaispalveluiden valtakunnallinen kehittämishanke, Loppuraportti (pdf)
Valtakunnallinen vammaispalveluhanke 2, Loppuraportti (pdf)
Virta - Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme, Loppuraportti (pdf)