Virkasuhteeseen ottaminen

Aikuissosiaalipalveluiden vastuualuepäällikkö:

 

Hallintojohtaja:

Hallintoylilääkäri: 

Kotona asumista tukevat palvelut:

Kuntayhtymän johtaja:

Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden vastuualuepäällikkö:

Perhepalvelujohtaja:


Terveysjohtaja:

Vammaispalvelun vs.vastuualuepäällikkö:


Vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminnan ylilääkäri:

 

Palveluohjaus ja ostopalvelut vs. vastuualuepäällikkö:

 

Ympäristöterveysjohtaja:

 

 

Ympärivuorokautiset hoivapalvelut vastuualuepäällikkö: