Virkasuhteeseen ottaminen

Aikuissosiaalipalveluiden vastuualuepäällikkö:

Johtajaylilääkäri:


Kuntayhtymän johtaja:

Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden vastuualuepäällikkö:

Lasten ja perheiden terveyspalvelujen vastuualuepäällikkö:

Terveysjohtaja:

Terveyskeskuspalvelut, vastuualuepäällikkö: 

Terveyskeskuspalvelut, ylilääkäri: 
Tulosaluejohtaja, hyvinvointipalvelut:

Vammaispalvelujen vastuualuepäällikkö:

Vastuualuepäällikkö (diagnostiset ja hoidolliset tukipalvelut)


Ympäristöterveysjohtaja: