Virkasuhteeseen ottaminen

Aikuissosiaalipalveluiden vastuualuepäällikkö:

 

Hallintojohtaja:

 

Ikäihmisten ympärivuorokautiset hoivapalvelut vastuualuepäällikkö: 

Ikäihmisten kotona asumista tukevat palvelut vastuualuepäällikkö:

Johtajaylilääkäri:


Kuntayhtymän johtaja:

Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden vastuualuepäällikkö:

Lasten ja perheiden terveyspalvelujen vastuualuepäällikkö:

 

Palveluohjaus ja ostopalvelut vs. vastuualuepäällikkö:

 

Terveysjohtaja:

 

Terveyskeskuspalvelut, vastuualuepäällikkö: 

 

Terveyskeskuspalvelut, ylilääkäri: 

 


Tulosaluejohtaja, hyvinvointipalvelut:

 

Vammaispalvelujen vastuualuepäällikkö:

Vastuualuepäällikkö (diagnostiset ja hoidolliset tukipalvelut)


Ympäristöterveysjohtaja: