Virkasuhteeseen ottaminen

Aikuissosiaalipalveluiden vastuualuepäällikkö:

Hallintojohtaja:

Kotona asumista tukevat palvelut:


Kuntayhtymän johtaja:

 

Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden vastuualuepäällikkö:

 

Lasten ja perheiden terveyspalvelujen vastuualuepäällikkö:

 


Vammaispalvelujen vastuualuepäällikkö:

 

Va. terveysjohtaja:


Tulosaluejohtaja, hyvinvointipalvelut:


Vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminnan ylilääkäri:

Palveluohjaus ja ostopalvelut vs. vastuualuepäällikkö:


Ympäristöterveysjohtaja:

Ympärivuorokautiset hoivapalvelut vastuualuepäällikkö: