Virkasuhteeseen ottaminen

Aikuissosiaalipalveluiden vastuualuepäällikkö:


Hallintojohtaja:


Hallintoylilääkäri: 


Hoidollisten tukipalveluiden vastuualuepäällikkö:


Kotona asumista tukevat palvelut:


Kuntayhtymän johtaja:


Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden vastuualuepäällikkö:

Lapsiperheiden terveyspalvelujen vastuualuepäällikkö:


Perhepalvelujohtaja:


Vammaispalvelujen vastuualuepäällikkö:

Terveysjohtaja:


Vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminnan ylilääkäri:

 

Palveluohjaus ja ostopalvelut vs. vastuualuepäällikkö:


Ympäristöterveysjohtaja:

 


Ympärivuorokautiset hoivapalvelut vastuualuepäällikkö: