Virkasuhteeseen ottaminen

Aikuissosiaalipalveluiden vastuualuepäällikkö:

Hallintojohtaja:


Hallintoylilääkäri: 


Kotona asumista tukevat palvelut:


Kuntayhtymän johtaja:


Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden vastuualuepäällikkö:

 

Lapsiperheiden terveyspalvelujen vastuualuepäällikkö:


Perhepalvelujohtaja:


Terveysjohtaja:

 


Vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminnan ylilääkäri:

Palveluohjaus ja ostopalvelut vs. vastuualuepäällikkö:


Ympäristöterveysjohtaja:

 


Ympärivuorokautiset hoivapalvelut vastuualuepäällikkö: