Virkasuhteeseen ottaminen

Aikuissosiaalipalveluiden vastuualuepäällikkö:

 

Hallintojohtaja:

 

Ikäihmisten ympärivuorokautiset hoivapalvelut vastuualuepäällikkö: 

 

Kotona asumista tukevat palvelut:


Kuntayhtymän johtaja:

Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden vastuualuepäällikkö:

Lasten ja perheiden terveyspalvelujen vastuualuepäällikkö:

 

Palveluohjaus ja ostopalvelut vs. vastuualuepäällikkö:

 

Terveysjohtaja:

 

Terveyskeskuspalvelut, vastuualuepäällikkö: 

 

Terveyskeskuspalvelut, ylilääkäri: 


Tulosaluejohtaja, hyvinvointipalvelut:

Vammaispalvelujen vastuualuepäällikkö:


Ympäristöterveysjohtaja: