Virkasuhteeseen ottaminen

Aikuissosiaalipalveluiden vastuualuepäällikkö:

Hallintojohtaja:

Hallintoylilääkäri: 


Hoidollisten tukipalveluiden vastuualuepäällikkö:


Kotona asumista tukevat palvelut:


Kuntayhtymän johtaja:

Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden vastuualuepäällikkö:
 

 

Lapsiperheiden terveyspalvelujen vastuualuepäällikkö:


Perhepalvelujohtaja:


Vammaispalvelujen vastuualuepäällikkö:

 

Terveysjohtaja:


Vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminnan ylilääkäri:

 

Palveluohjaus ja ostopalvelut vs. vastuualuepäällikkö:


Ympäristöterveysjohtaja:

 


Ympärivuorokautiset hoivapalvelut vastuualuepäällikkö: