Valvotut ja tuetut tapaamiset

  • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perhetyö järjestää valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot kaikissa kuntayhtymään kuuluvissa kunnissa. Kajaanissa toiminta järjestetään Teppanan kohtaamispaikalla ja muissa kunnissa palvelusta sovitaan erikseen.
  • Valvotut ja tuetut tapaamiset ovat ammatillinen ja ammatillisesti ohjattu palvelu, joka mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan aikuisen tapaamisen turvallisesti. Tapaaminen toteutetaan lastenvalvojan vahvistaman sopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen perustella. Sijoitetun lapsen tapaamiset toteutetaan lapsen oman sosiaalityöntekijän päätöksen perusteella.
  • Valvoja on tapaamisissa lapsen edusta huolehtiva turvallinen aikuinen, jolla on lain edellyttämä pätevyys toimia valvojana. Valvojan työtä ohjaavana periaatteena on laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sekä sosiaalihuoltolaki. Valvoja on mukana tapaamisen kulussa ja auttaa tarvittaessa. Valvojat toimivat lapsilähtöisesti tuoden esille lapsen näkökulmaa ja tarpeita jokaiselle osapuolelle. Työskentely on luottamuksellista ja valvojat ovat vaitiolovelvollisia.             

 
Tapaamisten käynnistäminen ja toteuttaminen

  • Tapaamisten toteuttamiseksi tulee vanhempien olla lastenvalvojan luona kirjoitetun sopimuksen jälkeen tai tuomioistuimien päätöksen saatuaan mahdollisimman pian yhteydessä tapaamisista vastaavaan ohjaajaan.
  • Vastaava ohjaaja tapaa ja haastattelee molemmat vanhemmat ennen tapaamisten aloittamista kohtaamispaikalla tai puhelimitse. Myös lasten kanssa keskustellaan tapaamisista huomioiden lapsen ikä ja kehitystaso.
  • Valvotuista ja tuetuista tapaamisista tehdään kirjallinen sopimus molempien vanhempien kanssa. Mikäli perheellä on oma työntekijä (esim. sosiaalityöntekijä), hän voi olla mukana sopimuksen teossa. Tapaamisista laaditaan tapaamisaikataulu sopimuksen teon yhteydessä.
  • Vanhempien sekä lasten kanssa käydään säännöllisesti keskustelua tapaamisista ja niihin liittyvistä toiveista ja tarpeista. Keskusteluja voidaan käydä tapaamisten yhteydessä tai väliarviointikeskusteluna, joita suoritetaan jokaisen perheen kanssa noin 2 kk:n välein. Väliarvioinnit voi tarvittaessa toteuttaa myös moniammatillisena verkostopalaverina.
  • Mikäli palvelun tarve päättyy, tulee vanhempien ilmoittaa asiasta vastaavalle ohjaajalle. Mikäli palvelun tarve päättyy tai keskeytyy, eikä asiakas ilmoita asiasta vastaavalle ohjaajalle, lähetetään palvelun tarpeesta tiedustelu perheille kirjeitse. Mikäli perhe ei  vahvista kohtaamispaikan palvelua kuukauden kuluessa kirjeen postittamisesta, katsotaan palvelu päättyneeksi.    

Lisätiedot:
Kajaani:
Teppanan kohtaamispaikka
Rekitie 1-2
87250 Kajaani
Vastaava ohjaaja Riitta Karpos
puh. 044 797 0049

Paltamo, Ristijärvi, Vuolijoki, Hyrynsalmi Suomussalmi Kuhmo, Sotkamo:
Perhetyön päällikkö Anne Lukkari
puh. 044 710 0375 
Perhetyön tiimivastaava Jarkko Hanhela
puh. 044 797 4878