Valvontasuunnitelmat

 

Valvontasuunnitelmissa todetaan käytettävissä olevat voimavarat ja niiden jakautuminen eri toimialoille. Tämän lisäksi suunnitelmissa esitetään valvonnan painopisteet sekä valtakunnalliseen valvontaohjelmaan liittyvät yhteiset ja toimialakohtaiset hankkeet ja projektit.

Ympäristöterveyshuollon valvontasuunnitelmassa on esitetty myös:

  • tarkastuksen sisältö
  • valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheys
  • tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika
  • kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen
  • valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi