Tiedote 10.07.2021

Yksi uusi tartunta - Kainuun sote muistuttaa vastuullisesta toiminnasta

Yksi uusi tartunta karanteenissa olevalla

Kainuussa on eilen perjantaina todettu yksi uusi koronatartunta henkilöllä, joka on ollut aiemman altistuksen vuoksi karanteenissa.

Kainuun ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 52,8/100 000/14 vrk.

Delta-muunnos Suomessa nyt vallitseva viruskanta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Delta-variantin eli ns. Intian variantin osuus on yli 80 prosenttia tutkituista testituloksista Suomessa. Uusi virusmuunnos on kesän aikana tullut nopeasti vallitsevaksi. Delta-varianttia pidetään koronapandemian kannalta huolestuttavana sen suuremman tartuttavuuden vuoksi.

Osa sairastuneista ovat olleet hyvin vähäoireisia, joten Kainuussakin kehotetaan hakeutumaan testeihin matalalla kynnyksellä. Tämän merkitys korostuu etenkin kesäaikaan kontaktien määrän ollessa korkea.

Turvavälit, kasvomaskin käyttö, hyvä käsi- ja yskimishygienia sekä oireisena testiin hakeutuminen ovat edelleen tärkeitä keinoja koronaviruksen leviämisen ehkäisyssä. Väestötason suojan saamiseksi myös muuntuneita viruskantoja vastaan on tärkeää ottaa myös rokotteiden tehosteannos, kun oma vuoro tulee.

Kansalaisten vastuullisuus korostuu pandemian torjunnassa

Loma-aikana ihmisten liikkuvuus lisääntyy ja kesätapahtumiin sekä vastaaviin osallistuu suuriakin ihmisjoukkoja. Voimassa olevien viranomaismääräysten mukaan tapahtumajärjestäjien tulee huolehtia terveysturvallisuustoimien toteuttamisesta. Osallistujien tulee luonnollisesti noudattaa annettuja ohjeita, jotta toimenpiteet ovat vaikuttavia.

Vapaa-aikana ja työssä tapahtuvaan matkailuun liittyy edelleen kohonnut koronaviruksen leviämisen riski. Ulkomaan matkailua tulee harkita erityisen huolellisesti. Esimerkiksi Venäjälle suuntautuvaa matkustamista ei tällä hetkellä suositella lainkaan.

Tartunnanjäljityksen toimivuus on keskeinen osa koronapandemian torjuntaa, joten kansalaisten avoin ja rehellinen tiedon antaminen mahdollisista altistumisista on erityisen tärkeää.

Kainuun sote muistuttaa, että tartuntatautilain mukaan sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn tulee antaa asiaa selvittävälle viranomaiselle tietoja taudin leviämisen estämiseksi. Välttämättömiä tietoja ovat mm. tartuntaan tai altistukseen liittyvät ajankohdat, paikat ja henkilöiden nimet. Tartuntatautilain rikkomisesta voidaan rangaista rikoslain mukaan terveydensuojelurikoksesta tai -rikkomuksesta.

 

Lisätiedot: vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola 044 797 4872