Tiedote 11.07.2021

Yksi tartunta - Muistutus määräyksistä - Maahantuloasetus voimaan

Yksi uusi tartunta karanteenissa olevalla

Kainuussa on lauantaina todettu yksi uusi koronatartunta henkilöllä, joka on ollut aiemman altistuksen vuoksi karanteenissa.

Kainuun ilmaantuvuusluku on hieman laskenut ja on tällä hetkellä 43,1/100 000/14 vrk.

Muistutus viranomaisten määräysten noudattamisesta

Koronapandemian pitkittyessä on havaittavissa kansalaisten väsymistä voimassa olevien ohjeiden ja määräysten noudattamisessa. Terveysviranomaisilla on laissa säädetty velvollisuus toimia yleisvaarallisten tartuntatautien torjumiseksi ja siihen liittyen on esimerkiksi mahdollisuus määrätä henkilöitä karanteeniin tai eristykseen. Nämä toimet eivät ole vapaaehtoisia eli henkilö itse ei voi lopettaa tai rikkoa annettuja määräyksiä.

Edelleen korostetaan, että tartuntatautilain mukaan sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn tulee antaa asiaa selvittävälle viranomaiselle tietoja taudin leviämisen estämiseksi. Välttämättömiä tietoja ovat mm. tartuntaan tai altistukseen liittyvät ajankohdat, paikat ja henkilöiden nimet.

Tartuntatautilain rikkomisesta voidaan rangaista rikoslain mukaan terveydensuojelurikoksesta tai -rikkomuksesta.

Maahantulonasetus voimaan maanantaina 12.7

Valtioneuvosto on säätänyt asetuksen terveysturvallisuuden maahantulomallista. Suomeen saapuvilta henkilöiltä edellytetään 12.7.2021 alkaen todistusta saadusta koronavirusrokotussarjasta tai kuuden kuukauden sisällä sairastetusta koronavirustaudista. Jos henkilöllä on esittää todistus jommastakummasta edellä mainitusta, ei häneltä edellytetä saapuessaan muita terveysturvallisuustoimia.

Muussa tapauksessa tulee esittää todistus ennen maahan saapumista tehdystä negatiivisesta koronavirustestistä tai todistus vähintään 14 vuorokautta ennen maahan saapumista saadusta ensimmäisestä rokoteannoksesta. Molemmissa edellä mainituissa tapauksissa henkilön tulee lisäksi käydä testissä 3–5 vuorokauden kuluttua maahan saapumisestaan. Kontakteja tulee välttää ja pysytellä kotona tai majapaikassa, kunnes negatiivinen tulos on varmistunut.

Aluehallintoviraston määräys Vartiuksen rajanylityspaikan pakollisista terveystarkastuksista kumotaan 12.7. alkaen, ja voimaan astuvat edellä kuvatut Valtioneuvoston maahantuloasetuksen mukaiset määräykset. Vartiuksen rajanylityspaikka on avoinna henkilöliikenteelle klo 8.00 - 19.00. Kainuun soten koronatestiasema jatkaa edelleen Vartiuksessa.

Päätökset ovat voimassa sisärajojen osalta 25.7.2021 ja ulkorajojen osalta 22.8.2021 saakka. Ohjeita rajanylitykseen sekä lisätietoja poikkeuksista ja tulkintaohjeista saa parhaiten verkko-osoitteesta raja.fi.

EU:n koronatodistus osoitteesta kanta.fi

Ulkomaille matkustamista tulee edelleen harkita tarkkaan. Välttämättömissä matkustustapauksissa tulee ennen matkaa itse selvittää mitä kohdemaan rajanylitykseen tarvitaan. EU:n koronatodistusta voidaan käyttää rajanylitystilanteissa EU-alueella. Todistukset koronatestituloksesta ja sairastetusta koronavirustaudista ovat saatavilla Omakannasta 14.7. alkaen. Samasta palvelusta löytyy jo EU:n koronarokotustodistus.

Suomesta ulkomaille matkustamisen takia tehtävät koronatestit toteutetaan yksityisessä terveydenhuollossa. Nämä koronatestit ovat maksullisia, eivätkä kuulu KELA-korvauksen piiriin. Suomeen palattaessa tehtävät testit ovat kuitenkin julkisessa terveydenhuollossa maksuttomia.

 

Lisätiedot: vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola 044 797 4872