Tiedote 13.03.2020

Viranomaisohjeet koronavirus COVID-19 leviämisen rajaamiseksi

Kooste viranomaisohjeista koronavirus COVID-19 leviämisen rajaamiseksi (13.3.2020)

 

Koronavirus COVID-19

Koronavirukset ovat joukko viruksia, joita on todettu sekä ihmisillä että eläimillä. Ihmisillä yleisiä koronaviruksia ovat 229E, HKU1, NL63 ja OC43 -virukset.  Ne aiheuttavat tavallisimmin lievän hengitystieinfektion. 

Lisätiedot: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19

 

Ajankohtaista koronaviruksesta COVID-19

Lisätiedot: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

 

Koronavirustartuntojen torjunta pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä

Uusi koronavirus tarttuu pisara- ja kosketustartuntana, kun henkilö yskii ja aivastaa. Virus voi tarttua myös tahrautuneiden käsien ja pintojen välityksellä.

Tartuntoja ehkäistään samalla tavoin kuin muitakin hengitystieinfektioiden aiheuttajia eli noudattamalla huolellista käsi- ja yskimishygieniaa sekä huolehtimalla hoitoympäristön asianmukaisesta siivouksesta.

Tarkemmat ohjeet torjuntaan ja suojautumiseen: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa

 

Suositus sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle koronavirustilanteessa

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö antavat suosituksen koronaviruksen laajenemisen estämiseksi ja ammattihenkilöstön sekä riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden suojaamiseksi.

Suositus koskee sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja koulutuksen sekä korkeakoulujen työnantajia ja henkilökuntaa kattaen sekä julkisen että yksityisen sektorin.

Ministeriöt suosittavat työntekijöiden jäämistä kotiin matalalla kynnyksellä, jos työntekijä on palannut koronaviruksen epidemia-alueelta tai tuntee flunssan oireita. Lisäksi suositetaan, että työntekijälle sallittaisiin omalla ilmoituksella esimerkiksi etätyön tekeminen työnantajan määrittelemäksi tarpeelliseksi ajaksi.

On tärkeää muistaa vanha perussääntö: flunssa- tai muissa oireissa ei mennä kouluun tai harrastuksiin.

Lisätiedot: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/suositus-sosiaali-ja-terveydenhuollon-seka-oppilaitosten-henkilostolle-ja-tyonantajille-koronavirustilanteessa

 

Ohjeet kunnallisille työnantajille mahdollisen koronavirusepidemian varalle

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen antama ohjeistus työnantajille mahdollisen koronavirusepidemian varalle etätyön tekemisestä ja henkilöstön tehtävien uudelleen järjestämisestä.

Lisätiedot: https://www.kt.fi/sopimukset/ohjeet/kvtes/koronavirus-kuntatyopaikoilla

 

Työterveyslaitoksen toimintaohje yrityksille koronavirusepidemiaan varautumiseksi

Etätyö ja muut varautumistoimenpiteet

Siltä varalta, että COVID-19-tartuntojen riski lisääntyy Suomessa merkittäväksi, pohtikaa valmiiksi työpaikkanne toimenpiteitä, joilla kaikkien samanaikainen sairastuminen voitaisiin estää.

• Suosikaa etätöiden teettämistä.

• Pitäkää vain välttämättömät kokoukset, joissa on oltava fyysisesti läsnä.

• Jos mahdollista, suosikaa virtuaalikokouksia ja sähköisiä yhteyksiä.

• Kun kevät edistyy, ottakaa polkupyörätelineet esiin mahdollisimman pian.

• Käyttäkää mahdollisuuksien mukaan joustavia työaikoja ja lisätkää tarvittaessa vuorotyömahdollisuuksia, jotta työntekijät eivät joutuisi kulkemaan ruuhkaisissa liikennevälineissä ja jotta työpaikalla olisi samanaikaisesti mahdollisimman vähän työntekijöitä.

• Huomioikaa, että sairas työntekijä voi kokea ahdistua tai alakuloa. Hän voi tarvita tukea.

Lisätiedot: https://www.ttl.fi/tyoterveyslaitoksen-toimintaohje-yrityksille-koronavirusepidemiaan-varautumiseksi/

 

Kuntainfo: terveydensuojeluviranomaisten on varauduttava koronavirustilanteeseen

Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut kuntia, ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköitä, aluehallintovirastoja ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa (Valvira) varautumaan koronavirustilanteeseen. Ohjeen tarkoitus on varmistaa, että terveydensuojeluviranomaiset varautuvat tilanteeseen koko maassa.

Lisätiedot: https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kuntainfo-terveydensuojeluviranomaisten-on-varauduttava-koronavirustilanteeseen

 

Tietoa koronaviruksesta –puhelinneuvonta

Valtakunnallinen Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta tarjoaa yleistä tietoa uudesta koronaviruksesta numerossa 0295 535 535. Puhelinneuvonnan lisäksi neuvontaa on nyt mahdollista saada myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163.

Lisätiedot: https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tietoa-koronaviruksesta-puhelinneuvonta-taydentyy-tekstiviestineuvonnalla

 

Puolustusvoimissa on ryhdytty Pääesikunnan käskystä toimenpiteisiin koronavirus COVID-19 leviämisen rajaamiseksi

Puolustusvoimat on ohjeistanut, että mikäli Puolustusvoimien työntekijä, varusmies, naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittava henkilö tai kertausharjoitukseen käsketty reserviläinen on 18.2.2020 jälkeen palannut tai palaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittämiltä epidemia-alueilta, tai on ollut lä­hei­sessä kon­tak­tissa la­bo­ra­to­rio­var­mis­te­tun CO­VID-19 ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­sen kans­sa , hänen tulee pysyä poissa palvelus- tai työpaikalta 14 vuorokautta Suomeen palaamiseen jälkeen. Lähtökohtaisesti koronavirukselle altistuneelle työntekijälle suositellaan etätyötä tai vuosiloman jatkamista kyseisten 14 vuorokauden ajaksi.

Lisätiedot: www.puolustusvoimat.fi

 

Opetustoimi ja koronavirus

Koronaviruksen leviämiseen tulee varautua kouluissa, oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa sekä kansainvälisissä hankkeissa mukana olevissa organisaatioissa. Opetushallitus ei ohjeista terveydenhuoltoon liittyviä asioita vaan ohjauksesta vastaavat terveysviranomaiset.

Ylioppilastutkintolautakunta seuraa tilannetta ja tekee yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa valtioneuvoston ja ministeriöiden linjausten pohjalta.

Lisätiedot: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimi-ja-koronavirus

Lisätiedot: https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen-varautuminen