Tiedote 28.04.2021

Viikonloppuvastaanottojen poistaminen ei vaikuta päivystyshoitoon

Terveysasemilla asioidaan arkipäivisin – viikonloppuvastaanotoilla ei ole akuuttihoitoa

Kainuun soten hallituksen viime viikkoinen päätös lopettaa viikonloppuvastaanotto Kuhmon ja Suomussalmen terveyskeskuksista on aiheuttanut laajaa keskustelua. Asukkailla on myös huolta turvallisuudesta ja palvelujen tasosta.

Kuntalaisten tiedon tarve on ilmeinen, joten tähän pyritään vastaamaan mahdollisimman selkeästi. Keskeiset kysymykset liittyvät avun saantiin eri tilanteissa ja siihen kuinka erilaiseksi tilanne muuttuu paikkakunnilla.

Päivystävä apu kainuulaisille ei muutu

Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on muuttunut - ja muuttuu edelleen – erityisesti perinteisten lähipalveluiden osalta. Yhä suurempi osa asioinnista tapahtuu viestipalveluiden tai puhelimen välityksellä, jolloin paikan päällä vastaanotoilla käydään harvemmin, eivätkä välimatkat muodosta hoidon estettä.

Tälläkin hetkellä henkeä uhkaavassa tai muuten vakavassa tilanteessa on soitettava hätänumeroon 112, joka hälyttää paikalle ensihoitoyksikön eli ambulanssin. Ensihoitajilla on suora yhteys päivystyslääkäriin ja heillä on myös tarvittavat laitteet ja lääkitys hoidon aloittamiseksi tapahtumapaikalla.

Kainuussa tapaturmat, onnettomuudet ja sairauskohtaukset hoidetaan jo nyt Kainuun keskussairaalassa, jossa on aina laitteet ja ammattilaiset tutkimuksia sekä hoitoa varten. Tähän hoitoketjuun paikallisten terveysasemien viikonloppuvastaanotot tai niiden poistuminen ei tuo muutosta.

Jos kuntalainen ei tiedä onko kyse päivystyksen tarpeesta sekä aina ennen päivystykseen saapumista, tulee soittaa päivystysapunumeroon 116 117, jossa annetaan tilannearvio ja tarvittavat ohjeet.

Terveysasemat palvelevat ei-kiireellisessä hoidossa

Terveysasemien vastaanotoilla hoidetaan arkena pitkäaikaissairauksia sekä perusterveiden ihmisten satunnaisia hoidon tarpeita. Nämä ovat yhteydenottoon tai ajanvaraukseen perustuvia käyntejä, joissa ei palvella viikonloppuisin. Toimintaa on muutettu siten, että hoito aloitetaan mahdollisimman pian, ilman pitkiä hoitojonoja. Viikonloppuvastaanotolle on hakeuduttu aikaisemmin myös sen vuoksi, että arkipäivinä ei ole päästy vastaanotolle.

”Näissä ei-kiireellisissä tapauksissa hoito voidaan aloittaa arkipäivänä, joten viikonloput eivät ole ratkaisevia.  Myös palveluiden saatavuus on parantunut arkipäivinä uuden toimintamallin myötä, joten kävijämäärätkin ovat vähentyneet. Ensihoidon tehostuneen hoidon tarpeen arvioinnin myötä vakavasti sairaita potilaita ei myöskään ole ohjattu vastaanotolle, kuten aiemmin”, kertoo terveyskeskuslääkäri Pertti Pasanen Suomussalmelta.

Muutoksesta kertovat myös hoitotilastot. Viikonloppukäynnit Suomussalmella ovat neljässä vuodessa (2016 - 2020) vähentyneet 45 %, samalla kun puhelut ovat lisääntyneet lähes nelinkertaisesti. Kuhmossa käyntien osuus on vähentynyt 40 % ja puheluiden osuus kaksinkertaistunut samalla ajanjaksolla. Käyntejä on kummassakin toimipisteessä vuonna 2020 ollut keskimäärin 200 kuukaudessa.

Miten lasten korvakivut tai ongenkoukku sormessa hoidetaan?

Useille perheille on tuttua lasten äkillinen sairastuminen, joissa hakeudutaan vastaanotolle. Esimerkiksi korvatulehdusten hoitosuositukset ovat muuttuneet kipulääkkeisiin antibioottien sijasta, jolloin lääkärissä käynti ei ole tarpeellista.

Ensihoitoyksikön hoitajat pystyvät myös pieniin hoitotoimiin, kuten haavanhoitoon tai vastaaviin toimiin ilman vastaanotto- tai päivystyskäyntiä - tai arvionsa mukaan kuljettavat päivystykseen jatkohoitoa varten.

Terveyskeskustoiminnan vastuualuepäällikkö Arja Horto: ”Ymmärrämme erittäin hyvin kuntalaisten kysymykset ja tuohtumuksenkin. Harvoin on helppoa tehdä terveydenhuollon päätöksiä, mutta käytettävissä olevilla resursseilla, eli suomeksi euroilla ja ammattilaisilla, joudutaan myös palvelupäätösten linjauksiin. Kiireettömän hoidon viikonloppuvastaanotot eivät ole turvallisuuskysymys, joten tältä osin ei ole aihetta huoleen.”

 

Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto (044 777 3033), terveysjohtaja Olli-Pekka Koukkari (044 797 4668) tai vastuualuepäällikkö Arja Horto (044 710 1336)