Tiedote 21.12.2020

Vietä joulua oman lähipiirin kesken – kokoontumisrajoitukset ja suositukset ovat voimassa juhlapyhien jälkeenkin

Joulun matkailu ja vapaa-ajan vietto on käynnistymässä. Koronaepidemian vuoksi juhlajärjestelyihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kainuun sote muistuttaa, että vaikka tällä hetkellä tautitilanne maakunnassa on rauhallinen, lähikontakteihin kohdistuu edelleen merkittävä tartuntariski. Kokoontumiset tulee rajoittaa ainoastaan omaan perhepiiriin ja on huomioitava, että tilanne muualla Suomessa on merkittävästi huonompi.

Myös juhlapyhien jälkeiseen aikaan tulee kiinnittää huomiota: Määräykset, ohjeet ja suositukset ovat voimassa 18. tammikuuta saakka. Valtakunnallinen etätyösuositus on voimassa ja yritysten tulee huomioida varotoimet työpaikoilla, ruokaloissa ja yhteisissä tiloissa.

STM:n perjantaina julkaisemassa ohjauskirjeessä todetaan, että tilanne on valtakunnallisesti erittäin huolestuttava, ja rajoitustoimet vaikuttavat vasta usean viikon viiveellä. Tämän vuoksi rajoituksia ja suosituksia ei saa purkaa ennenaikaisesti, vaan niitä tulee lieventää harkiten, jotta uusia tartuntaryppäitä ei pääse syntymään. Ministeriön ohjeissa korostetaan, että vain perusoikeuksien toteutumiseksi ehdottoman välttämättömät tilaisuudet voidaan järjestää, ja joulun ja uuden vuoden ajan tapahtumat ja tilaisuudet on syytä harkita keskeytettäväksi ja tilojen käyttöä näihin rajoitettava.

Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkarin mukaan Kainuun toimenpiteet noudattavat ministeriön kantaa: ”Joulukupla on hyvä termi, joka tarkoittaa, että aikaa vietetään vain arkenakin toistensa kanssa tekemisissä olevien ihmisten kanssa. Näin mahdolliset altistumiset voidaan rajata mahdollisimman pieneksi. Esimerkiksi kaveriporukoilla ei nyt voi järjestää Tapanin tansseja tai muita kinkereitä. Toinen seikka on, että paluu työpaikoille tai harrastuksiin lisää riskejä, mikäli kontaktien rajoittamisessa ei onnistuta. Tämän vuoksi ei tammikuussakaan ole mahdollisuutta ohjeista lipsumiselle. Kokoontumisrajoitusten henki on, että vaikka lakia ei rikottaisi, ohjeita on noudatettava”, selventää Koukkari.

Matkailijoille annettu ohjeita

Vaikka koronatilanne on huolestuttava, ei voimassa ole poikkeuslainsäädäntöä, joka rajoittaisi ihmisten liikkumista. Esimerkiksi loma-asunnoille saapuu runsaasti väkeä, joka lisää asiointia kaupoissa ja muissa palveluissa. Koronaturvallisuusohjeet koskevat luonnollisesti myös matkailijoita ja asiaan on panostettu yhteistyössä matkailutoimialan kanssa. Selkeät toimintaohjeet sekä tiedot Kainuun alueen palveluista ja koronatestauksesta on annettu alueen yrityksille ja eteenpäin asiakkaille välitettäväksi.

Kainuun soten terveyspalvelut toimivat jouluna ja vuoden vaihteessa tavanomaisesti. Myös koronatesteihin pääsee normaaliin tapaan ajanvarauksella.

Ajantasaista tietoa on saatavissa Kainuun soten netistä osoitteesta sote.kainuu.fi/koronainfo sekä englanniksi sote.kainuu.fi/en/covid-19

 

Lisätietoja:

Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja (044 777 3033)

Tuomo Erola, vs. hallintoylilääkäri (044 797 4872)