Tiedote 30.11.2017

Vieraita muilta OTE-kokeilualueilta Kainuussa

Kainuussa tarvitaan jokaisen työikäisen käsiparia nyt ja tulevaisuudessa!

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihanke sai vieraita muilta hallituksen kärkihankealueilta Pirkanmaalta, Kiipulasäätiöstä, Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä, Porin ja Oulun kaupungilta sekä hanketta koordinoivilta tahoilta STM:stä, THL:ltä, TTL:ltä. Lumisen valkoinen Kajaani otti vieraat vastaan lämmöllä 30.11–1.12.2017 vertaisoppimaan sekä kehittämään Kainuun hankekokonaisuutta.

Kainuussa käynnissä oleva Kainuun soten hallinnoima OTE maakunnassa -Polut kuntoon -hanke kehittää osatyökykyisille työttömille ja työssä oleville saumatonta työkyvyn tukea sekä edistää osatyökykyisten nopeampaa hoitoa ja kuntoutumista. Kainuun OTE-hanke toteutetaan koko Kainuun alueella (1.4.2017–31.12.2018) yhteistyössä työllisyyttä tukevien toimijoiden kanssa. Aktiivisesti hanketta toteuttamassa on muun muassa Kainuun sote, TYP (työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu), TE-toimisto, Kela ja Kainuun Työterveys -liikelaitos. Yhteistyössä on voimaa, jota tarvitaan alueen työllisyyden ja elinvoiman edistämiseksi.

”Kainuun Polut hoitoon ja kuntoutukseen -kokeilussa on tunnistettu nykyisten rakenteiden mahdollisuudet ja kehittämistarpeet. Kokeilu pyrkii konkreettisin toimenpitein siihen, että yhä useampi osatyökykyinen jatkaa työssä tai työllistyy. Kokeiluissa luodaan saumaton, asiakaslähtöinen, oikea-aikainen ja tarkoituksenmukainen työkyvyn tuen palveluketju hoitoon ja kuntoutukseen. Työkyvyn tuen palveluketjut vakiinnutetaan sekä nivotaan olemassa oleviin jo toimiviin hoito- ja kuntoutuspolkuihin. OTE- kärkihankkeen tavoitteena on, että saadaan pysyviä muutoksia aikaiseksi. Uskon, että täällä Kainuussa tavoitteisiin päästään. Todella monella on - mahdollisista työ- ja toimintakyvyn rajoitteista huolimatta - työkykyä, osaamista ja työhaluja, mutta työssä jatkamiseen tarvitaan työn mukauttamista tai muita työkyvyn tuen toimenpiteitä. Kainuussa muutosta haetaan myös avoimella ja aidolla vuoropuhelulla.” Ritva Partinen, ylitarkastaja, sosiaali- ja terveysministeriö.

Kainuun alueen työnantajien rooli alueen työllisyyden edistämiseksi on suuri. OTE maakunnassa -Polut kuntoon -hanke auttaa alueen työnantajia löytämään keinoja tukea työssä olevien työntekijöiden työkykyä sekä tarjoaa tietoa erilaisista tukimuodoista kainuulaisten osatyökykyisten työllistämiseksi. OTE -hallituksen kärkihankkeen tavoitteena on osatyökykyisten jatkaminen työelämässä tai työllistyminen avoimille työmarkkinoille.

Kajaanin kokeilualuetapaamisen yhteydessä järjestettävässä ”Työkyky ja osaaminen käyttöön – keinoja osatyökykyisten tueksi” tilaisuudessa/ webinaarissa 1.12.2017 klo 9-11.00 tarjotaan tietoa osatyökykyisyydestä ja työkyvyn tukitoimista. Tilaisuutta voi seurata etänä tai jälkikäteen tallenteelta (http://bit.ly/2wUc6kq). Tilaisuus on suunnattu erityisesti alueen työnantajille ja yrittäjille sekä osatyökykyisten palveluita kehittäville ja toteuttaville tahoille.

Anna-Kaisa Heinistö,

Projektipäällikkö/ OTE maakunnassa -Polut kuntoon -hanke

Lisätietoa:

https://sote.kainuu.fi/ote-polut-kuntoon