Tiedote 10.01.2019

Valtakunnallinen selvitys: Kainuun sote parhaita lääkärien erikoistumispaikkoja

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) on arvioitu Nuorten Lääkärien Yhdistyksen ja Lääkäriliiton koulutuspaikkakyselyssä viiden tähden koulutuspaikaksi eli koulutuspaikkojen parhaisiin kuuluvaksi. Kyselyssä arvionsa koulutuspaikoista antoi yli tuhat lääkäriä (1 029 vastaajaa). Täydet viisi tähteä sai 14 koulutuspaikkaa, joista kuusi oli terveyskeskuksia ja kuusi keskussairaaloita. Yliopistosairaaloista parhaiten pärjäsi neljä tähteä saanut Oulun yliopistollinen sairaala.

Parhaiksi arvioiduissa koulutuspaikoissa erikoistuville lääkäreille oli nimetty heti työsuhteen alussa oma ohjaaja, ja ohjaukselle oli varattu säännöllinen aika. Lisäksi koulutuspaikoissa sekä toimipaikan sisäisiin että talon ulkopuolisiin koulutuksiin päästiin osallistumaan säännöllisesti. Konsultoinnin mahdollisuus päivittäisessä työssä oli sujuvaa.

Vs. terveysjohtaja Kristiina Kananen sanoo, että Kainuun sotessa erikoistuvalle lääkärille nimetään useimmilla erikoisaloilla henkilökohtainen ohjaaja. Erikoistuvalle lääkärille pyritään laatimaan henkilökohtainen koulutussuunnitelma. Koulutusta järjestetään paikallisesti, ja erikoistuville mahdollistetaan ulkopuoliseen koulutukseen osallistuminen. Mahdollisuuksien mukaan myös työajoissa joustetaan. – Osaamisen karttuessa vastuu kasvaa. Tärkeää on, että erikoistuva lääkäri voi kokea olevansa myös koulutuksessa, ei pelkkää työvoimaa.

Hallintoylilääkäri Esa Ahonen muistuttaa puolestaan, että onnistuneet harjoittelu- ja koulutuskokemukset ovat tärkeitä myös henkilöstön rekrytoinnin näkökulmasta. – Hyvin toimivat koulutusjärjestelyt johtavat usein siihen, että työ koulutussairaalassa jatkuu myös erikoistumisen jälkeen.

Lisätietoja:

Vs. terveysjohtaja Kristiina Kananen 044 797 4971

Hallintoylilääkäri Esa Ahonen, 0500 686 024

Rekrytointiasiantuntija Sari Hänninen, 044 797 4882