Uutinen 22.08.2017

Valtakunnallinen hanke tasoittaa osatyökykyisten tietä työelämään

OTE maakunnassa -Polut kuntoon -hanke on osa hallituksen Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) kärkihanketta, jota Kainuussa toteuttaa Kainuun sote. Hankeaika 1.4.2017–31.10.2018. Osatyökykyisellä tarkoitetaan ihmistä, jolla on käytössään osatyökyvystään joko tilapäisesti tai pysyvästi. Osatyökykyisyyttä voi aiheuttaa monet eri tekijät, kuten erilaiset vammat, sairaudet tai sosiaaliset syyt, joiden vuoksi ihmisen työ- ja toimintakyky on alentunut.

Kainuussa hankkeen aikana kehitetään osatyökykyisten työkyvyntuen toimintamallit monialaisessa yhteistyössä, johon kuuluu muun muassa TE-toimisto, Kainuun sote, Kainuun Työterveys -liikelaitos, TYP ja Kela – Yhdessä olemme enemmän. Hanke keskittyy valtakunnallisesti eniten osatyökykyisyyttä aiheuttaviin ongelmiin: mielenterveysongelmiin ja tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, joiden hoito- ja kuntoutuskokonaisuutta on tavoite hankkeessa sujuvoittaa.

OTE -hankkeeseen liittyneenä Kainuussa alkaa työkykykoordinaattorikoulutus, joka lisää osallistujien valmiuksia toimia osatyökykyisten työllistymisen, työssä jatkamisen ja työhön paluun hyväksi. Työkykykoordinaattorit ovat työelämän ja palvelujärjestelmän asiantuntija, jonka tehtävänä on löytää räätälöityjä ratkaisuja yhdessä osatyökykyisen kanssa. Työkykykoordinaattori voivat toimia eri organisaatioissa, työpaikoilla tai yrityksissä.

Lisätietoja hankkeesta ja koulutuksesta:

https://sote.kainuu.fi/ote-polut-kuntoon

http://stm.fi/hankkeet/osatyokykyisyys  

https://tietyoelamaan.fi/  

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/osatyokykyisille-tie-tyoelamaan-ote-/polut-hoitoon-ja-kuntoutukseen  

http://stm.fi/tyokykykoordinaattorikoulutus