Tiedote 09.01.2020

Uuteen sairaalaan siirtyminen venyttää tilapäisesti Kainuun soten hoitojonoja

Viime vuosina Kainuun keskussairaala on hoitotakuun toteutumisessa  edustanut keskimääräistä hyvää suomalaista tasoa. Kuitenkin Uuteen sairaalaan siirtyminen hidastaa väliaikaisesti hoitoprosesseja ja kiireettömän hoidon hoitotakuuajat tulevat tilapäisesti pidentymään tai paikoin ylittymään kuluvan talven aikana. Kyseessä on ainutkertaisesta syystä tapahtuva hoitotakuuaikojen ylitys uudisrakennukseen siirtymisen vuoksi. Erityisesti joihinkin leikkaushoito- ja erikoislääkäreiden poliklinikkapalveluihin saattaa tulla viivästyksiä. Pahoittelemme mahdollisia viiveitä ja toivomme potilailta ja yhteistyökumppaneilta kärsivällisyyttä tässä tilanteessa

Kiireettömän hoidon hoitotakuun mahdollinen ylittyminen tällaisesta kertaluonteisesta syystä on saatettu myös valvontaviranomaiselle tiedoksi.

Kiireellistä hoitoa vaativat potilaat hoidetaan sairauden kiireellisyyden vaatimassa järjestyksessä ja heidän tilannettaan seurataan hoitojonossa koko ajan siihen reagoiden.  Kiireettömän hoidon hoitotakuurajan ylittyminen ei tarkoita potilaan terveydentilan välitöntä vaarantumista. Mikäli hoitoon pääsyä odottava henkilö huomaa omassa terveydentilassaan huolestuttavia muutoksia, suositellaan ottamaan yhteyttä hoitavaan yksikköön, jolloin hoidon tarpeen kiireellisyys arvioidaan tarvittaessa  uudestaan.

Uusi sairaala avataan tammikuussa 2020 ja otetaan käyttöön vaiheittain talven ja kevään 2020 aikana. Siirtymän aikana sairaalan toimintaa on sekä uuden, että vanhan sairaalan tiloissa.

Reaaliaikaista tietoa eri toimintojen muuttoaikatauluista osoitteesta: https://sote.kainuu.fi/palvelut/keskussairaala