21.12.2016

Uuden sairaalan rakentamisesta lopullinen päätös Kainuun sote -kuntayhtymän valtuustossa

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuusto on tänään 21.12.2016 hyväksynyt uuden sairaalan rakentamispäätöksen. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeeseen investoidaan 153 M€ vuoteen 2021 mennessä. Urakan tavoitehinta on 132,4 milj. euroa ja tilaajan hankinnat 20,6 milj. euroa.

 

Nykyisten sairaala- ja terveyskeskuskiinteistöjen huono kunto edellyttää kiireellisiä rakennustoimia. Uusilla tiloilla ja teknologiaratkaisuilla luodaan samalla puitteet uusille toimintamalleille, jotka mahdollistavat tuottavuuden kehittämisen. Valtuuston hyväksymän toteutussuunnitelman mukaisesti rakentaminen voi käynnistyä heti alkuvuodesta 2017 uudisrakennuksen valmistelu- ja perustusvaiheen töillä.

 

Rakentaminen valmistuu vuoteen 2021 mennessä

 

Rakentamisvaihe on osa allianssiurakkaa, jossa tilaajaosapuolen lisäksi ovat keväästä 2015 alkaen toimineet suunnitteluyhtiöt Sweco Architects ja Sweco Rakennetekniikka, Sweco PM ja Sweco Talotekniikka. Rakennusurakoitsijana toimii Skanska Talonrakennus ja talotekniikan urakoinnista vastaa Caverion Suomi.

 

Sairaalahankkeen laajuus on 46 282 bruttoneliömetriä, joista noin viisi prosenttia on peruskorjausta. Rakentaminen on jaettu kolmeen vaiheeseen, joista ensimmäisessä rakennetaan pääosa uudesta sairaalarakennuksesta vuosina 2017–2019. Toisessa vaiheessa 2019–2021 rakennetaan loput poliklinikka- ja vuodeosastotilat sekä peruskorjataan sairaalan nykyinen päivystysrakennus. Kolmannessa vaiheessa puretaan käytöstä poistettavat vanhan sairaalan osat ja viimeistellään piha- ja aluetyöt 2021 loppuun mennessä. Rakentaminen voidaan toteuttaa siten, että nykyinen sairaala voi jatkaa toimintaa ilman väistötiloja.

 

Uusi sairaala tukee sote-uudistusta

 

Kainuun keskussairaala vastaa jatkossakin valtakunnallisen sote-uudistuksen linjausten mukaisesti ympärivuorokautisesta päivystyksestä sekä keskeisten erikoisalojen toiminnasta. Osana sairaalaa toimivat jatkossa myös Kajaanin terveyskeskusten vastaanotot ja vuodeosastot, psykiatrian ja riippuvuuksien hoidon palvelut sekä kehitysvammaisten poliklinikka ja akuuttiosasto. Kun eri toimintoja kootaan yhteen kokonaisuuteen, on tiloja jatkossa kymmenisen prosenttia (n. 6 000 neliömetriä) vähemmän kuin nykyään.

 

Sairaala on suunniteltu potilaslähtöiseksi hoitoympäristöksi, joissa korostuvat turvallisuus, esteettömyys, viihtyisyys ja kuntoutus. Yksiköt on sijoitettu siten, että potilaiden asiointi on helppoa ja sujuvaa. Tilojen joustava yhteiskäyttö sekä rakenteelliset ja tekniset ratkaisut tukevat muunneltavuutta päivittäisessä toiminnassa ja tulevaisuuden muutoksissa.

 

Investointikustannukset vastaavat keskussairaalan tämän hetken 1,5 vuoden toimintamenoja. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuosibudjetti vuodelle 2017 on 330 M€, josta Kainuun keskussairaalan erikoissairaanhoidon kustannukset ovat noin sata miljoonaa euroa vuodessa.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on aiemmin myöntänyt Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle poikkeusluvan uuden sairaalan rakentamiseen. Ministeriön päätöksen keskeisinä perusteluina ovat sosiaali- ja terveydenhuollon integroinnin ja palvelujen saatavuuden turvaaminen, toiminnan tehostaminen sekä terveellisen ja turvallisen rakennuksen tarve niin potilaille kuin henkilöstölle.

 

Kaikki Kainuun kunnat ovat antaneet puoltavan lausunnon Uuden Sairaalan rakentamiseen.

 

Yhtymävaltuuston pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Pöytäkirja asetetaan tämän asian osalta nähtäville 27.12.2016 Kainuun soten kansliaan osoitteessa Pohjolankatu 13, 3 krs. 87100 Kajaani.