Tiedote 08.02.2018

Työntekijäjärjestöjen ylityö- ja vuoronvaihtokielto näkyy Kainuun soten toiminnassa

Kunta-alan työtekijäjärjestöjen ylityö- ja vuoronvaihtokielto vaikuttaa Kainuun soten palveluihin laajasti, 78% työntekijöistä kuuluu työtaistelun piiriin. Kainuun sote pyrkii järjestämään työt niin, että vaikutukset asiakkaille olisivat mahdollisimman pienet, eikä potilas- tai työturvallisuus kärsi tilanteesta.

Kainuulaisten kannattaa varautua siihen, että esimerkiksi päivystykseen ei kannata hakeutua, ellei tilanne ole kiireellistä hoitoa vaativa. Joitakin toimenpiteitä ja kiireettömiä leikkauksia Kajaanin keskussairaalassa joudutaan siirtämään, sekä tiettyjä toimintoja supistamaan. Tilannetta seurataan eri toiminnoissa ja tehdään tarvittaessa yksiköiden rajat ylittävää yhteistyötä potilaiden hoidon turvaamiseksi.

Pyydämme potilailta ja asiakkailta kärsivällisyyttä ja yhteistyötä. Kainuun soten tavoitteena on turvata mahdollisimman normaali toiminta.

Lisätiedot: Esa Ahonen, hallintoylilääkäri p.050 0686 024