Tiedote 08.01.2018

Tykkylumen aiheuttama laaja häiriötilanne. Kainuun pelastuslaitoksen johtokeskus tiedottaa 8.1.18 klo 12.40

Viime yö oli rauhallinen ja tilanne jatkaa palautumistaan. Pelastustoimella ei ollut kuluneena yönä tilanteeseen liittyviä tehtäviä.


Vaaratiedote on purettu ja tilanne alkaa palautumaan vähitellen normaaliksi. Pelastustoimi luopuu yleisjohtovastuusta klo:14.15.
Kainuussa ja etenkin Ylä-Kainuun alueella tykkylumi kuorma on edelleen runsasta. Joten on odotettavissa, että pienempiä sähkökatkoksia voi esiintyä pitkin Kainuuta.


Kainuussa on edelleen tykkylunta paljon, tämä voi aiheuttaa vaaraa niin metsässä kuin urbaanissa ympä-ristössäkin. Taajamien alueella on eri kuntien toimesta jo suoritettu tykkylumien poistoa ennaltaehkäisevästi. Kaikkia kuntien on syytä tarkastella tilannetta (esimerkiksi päiväkodit ja koulut) ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin. Esimerkiksi lumiset puut voivat aiheuttaa vaaraa kansalaisille kaatuessaan tai katketessaan.


Pakastuvan sään myötä on mahdollista, että kiinteistöjen vesiputket jäätyvät. Tällaisissa tilanteissa tilanteet tulee ohjata alan ammattilaisen hoidettavaksi.
Pelastuslaitos haluaa myös muistuttaa tulisijojen oikeasta käytöstä. Tulisijoja pitää muistaa käyttää oikein ja varoa ylilämmittämistä.


Lopuksi Kainuun pelastuslaitos haluaa kiittää kaikkia tilanteen hoitamiseen osallistuneita tahoja ja etenkin kainuulaisia asukkaita, heidän sietokykynsä on jotakin ihan uskomatonta!


Kainuun pelastuslaitos haluaa kiittää lisäksi median edustajia hyvästä kansalaisten tiedottamisesta joka edesauttoi vaativan tilanteen hoitamista.