Tiedote 07.01.2018

Tykkylumen aiheuttama laaja häiriötilanne. Kainuun pelastuslaitoksen johtokeskus tiedottaa 7.1.18 klo 20.10

Kainuun alueella tykkylumesta johtuvien sähkönjakeluhäiriöiden määrä jatkaa edelleen laskua ja kaikin puolin tilanne näyttää vakiintuneen. Toistaiseksi vaaratiedote pidetään voimassa, pelastustoimella ja sosiaali- ja terveystoimella on tehostettu valmius.

Kello 20.00 sähköttömien liittymien määrä on n. 500 kappaletta. Uusia vikoja ei juuri ole syntynyt ja osassa kuntia tilanne on palautumassa normaaliksi. Ylä-Kainuussa tykkylumi- ja kuuratilanne ei ole helpottanut, vikoja on edelleen, mutta niistä ei arvioida aiheutuvan enää vaaraa kuntalaisille. Viat saadaan arviolta korjattua lähipäivien kuluessa ja resurssit ovat riittävät.

Kainuun pelastuslaitos tiedottaa tilanteen jatkosta seuraavan kerran maanantaina kello 12.00.

Kansalaisten yhteydenotot: Kainuun pelastuslaitos 044 7100 112

Loiste Sähköverkko Oy 0800 9 2500

Kainuun sote: yhteispäivystys 08 6156 2300,
sairaanhoitajan puhelinneuvonta 08 6156 6000,
eläinlääkäripäivystys 0600 303 301 (maksullinen), arkipäivisin klo 8-16 puh. 044 7100 892.
Kainuun soten sosiaalipäivystys ohjaa ja neuvoo kiireellisen sosiaalihuollon tarpeessa olevia kuntalaisia. Sosiaalipäivystyksen tehtäviä ovat äkilliset kriisit, onnettomuudet, päihde- ja mielenterveysongelmat tai ilman hoivaa ja turvaa jäänyt lapsi tai vanhus. Sosiaalipäivystys 044 797 0676.
Attendo: Marjatta Heikkinen: 0400126094 ja Eija Heikkinen: 0444940661.