Tiedote 06.01.2018

Tykkylumen aiheuttama laaja häiriötilanne. Kainuun pelastuslaitoksen johtokeskus tiedottaa 6.1.18 klo 12.26

Yleistilanne Kainuussa

Tykkylumitilanne Kainuussa jatkuu vaikeana. Sään lauhtuminen on kuitenkin vähentänyt tykkytaakkaa Ristijärven eteläpuolisella alueella Kainuussa vaara-alueita lukuun ottamatta. Tällä hetkellä sähköttömiä kotitalouksia on noin 4600. Sähköverkon viat ovat todennäköisiä edelleen kaikissa Kainuun kunnissa. Sähkökatkojen tarkkaa sijaintia ei voi luotettavasti ennalta arvioida. Sähköverkon vikoja on tällä hetkellä korjaamassa noin 140 asentajaa, 28 motoa, kuusi kaivinkonetta sekä puolustusvoimien kuusi telakuorma-autoa. Sähköverkon toimivuudessa ensisijainen tavoite on varmistaa, että hätäkeskukseen saa tarvittaessa yhteyden ja viranomaisverkko (Virve) toimii.

Tilanteen arvioitu kehittyminen

Arvio sähköttömien kotitalouksien lukumäärästä seuraavan 12 tunnin aikana on 4000- 5000. Sääennusteen mukaan lunta sataa tänään päivällä, mutta lumisade loppunee iltaan mennessä. Alkuviikosta sää poutaantuu ja muuttuu aurinkoisemmaksi. Tilanteen hoitamiseen tarvitaan edelleen kaikkien viranomaisten, kuntien sekä yhteistyökumppaneiden apua. Tilanteen kestäessä myös naapuriapua tarvitaan tulevina vuorokausina.

Eri toimijoiden toimenpiteet

Pelastuslaitos on tukenut kuntien johtokeskusten toimintaa erityisesti Ylä-Kainuun alueella. Pelastuslaitos on hankkinut viestikalustoa, varavoimakalustoa sekä puhtaan veden astioita kuntien toiminnan tueksi. Yhteistyökumppaneilta on selvitetty teknisen avun käyttömahdollisuuksia ja sitä on tarvittaessa saatavilla. Pelastuslaitoksen toiminnan painopiste on pelastustoiminnan johtamisessa, puhelinverkon toimivuuden varmistamisessa erityisesti hätäpuheluiden ja viranomaisverkon osalta sekä kuntien tukemisessa.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on varautunut sähkökatkoksiin. Ensihoidon ja kotihoidon henkilöstöä on lisätty ja viikonloppuna on varauduttu hälyttämään tarvittaessa lisää henkilökuntaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon tilanne on ollut rauhallinen. Sähkökatkojen vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin on hakeutunut yksittäisiä asiakkaita tai potilaita viime vuorokausien aikana Ristijärvellä ja Suomussalmella. Hätämajoituksen ja muonituksen järjestämiseen on varauduttu yhteistyössä kuntien ja eri viranomaisten kanssa.

Loiste korjaa tulevia vikoja jatkuvasti. Kriittisten kohteiden varavoiman saatavuus pyritään varmistamaan.

Kainuun kunnat ovat osallistuneet aktiivisesti häiriötilanteen hoitamiseen. Kainuun alueen kunnissa on järjestetty vedenjakelupisteitä, varauduttu tilapäisen majoituksen järjestämiseen sekä mahdollistettu kuntalaisten peseytyminen, lämmittely ja matkapuhelimien lataaminen.

Seuraavan tiedotteen arvioitu ajankohta: 6.1.2018 noin klo 19:00

Kansalaisten yhteydenotot:

Kainuun pelastuslaitos 044 7100 112

Loiste Sähköverkko Oy 0800 9 2500

Kainuun sote: yhteispäivystys 08 6156 2300, sairaanhoitajan puhelinneuvonta 08 6156 6000, eläinlääkäripäivystys 0600 303 301 (maksullinen).

Kainuun soten sosiaalipäivystys ohjaa ja neuvoo kiireellisen sosiaalihuollon tarpeessa olevia kuntalaisia. Sosiaalipäivystyksen tehtäviä ovat äkilliset kriisit, onnettomuudet, päihde- ja mielenterveysongelmat tai ilman hoivaa ja turvaa jäänyt lapsi tai vanhus. Sosiaalipäivystys 044 797 0676.

Tiedote tehty yhteistyössä Kainuun Soten ja Kainuun kuntien kanssa.