Tiedote 05.01.2018

Tykkylumen aiheuttama laaja häiriötilanne. Kainuun pelastuslaitoksen johtokeskus tiedottaa 5.1.18 klo 20.35

Yleistilanne Kainuussa


Tykkylumitilanne Kainuussa  on pahentunut. Tällä hetkellä sähköttömiä kotitalouksia on noin 3800. 
Sääennusteen mukaan lumisade tulee jatkumaan huomiseen päivään  saakka. Sähköverkon viat ovat 
todennäköisiä  kaikissa Kainuun kunnissa. Sähkökatkojen tarkkaa sijaintia ei voi luotettavasti ennalta arvioida.  Sähköverkon vikoja on  tällä hetkellä  korjaamassa noin  110 asentajaa, 28 motoa,  kuusi 
kaivinkonetta  sekä  puolustusvoimien  kuusi  telakuorma-autoa.  Sähköverkon  toimivuudessa  ensisijainen  tavoite  on  varmistaa,  että  hätäkeskukseen  saa  tarvittaessa  yhteyden  ja  viranomaisverkko 
(Virve) toimii.


Tilanteen arvioitu kehittyminen


Arvio sähköttömien kotitalouksien lukumäärästä seuraavan 12 tunnin aikana  on  3000–7000. Lumisade tulee jatkumaan sunnuntaihin saakka.  Tilanteen hoitamiseen tarvitaan edelleen  kaikkien viranomaisten, kuntien sekä yhteistyökumppaneiden apua.  Tilanteen kestäessä myös naapuriapua tarvitaan tulevina vuorokausina.


Eri toimijoiden toimenpiteet


Pelastuslaitos on  tukenut kuntien johtokeskusten toimintaa erityisesti  Ylä-Kainuun alueella.  Pelastuslaitos  on  hankkinut  viestikalustoa,  varavoimakalustoa  sekä  puhtaan  veden  astioita  kuntien  to iminnan tueksi.  Yhteistyökumppaneilta  on selvitetty  teknisen avun käyttömahdollisuuksia  ja  tilanne
tarkentuu huomisen aikana.  Pelastuslaitoksen toiminnan painopiste on pelastustoiminnan johtamisessa, puhelinverkon toimivuuden varmistamisessa erityisesti hätäpuheluiden ja viranomaisverkon 
osalta sekä kuntien tukemisessa.


Kainuun sosiaali-  ja terveydenhuollon kuntayhtymä on varautunut sähkökatkoksiin. Ensihoidon ja 
kotihoidon henkilöstöä on lisätty ja viikonloppuna on varauduttu hälyttämään tarvittaessa lisää henkilökuntaa. Sosiaali-  ja terveydenhuollon tilanne on  ollut rauhallinen.  Sähkökatkojen vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin on hakeutunut yksittäisiä asiakkaita tai potilaita viime vuorokausien  aikana  Ristijärvellä  ja  Suomussalmella.  Hätämajoituksen  ja  muonituksen  järjestämiseen  on 
varauduttu yhteistyössä kuntien ja eri viranomaisten kanssa.


Kainuun alueen kunnissa on yksittäisiä lypsykarjatiloja, joissa ei ole varavoimaa käytettävissä. Kuluvan vuorokauden kuluessa on tullut tietoon useita tiloja, joissa maidon jäähdytys ei ole onnistunut
sähköverkon ongelmien vuoksi. 


Loiste korjaa tulevia vikoja koko ajan,  tämän hetkiset viat tullaan arvion mukaan korjaamaan huomiseen iltaan mennessä. Kriittisten kohteiden varavoiman saatavuus pyritään varmistamaan.


Kainuun kunnat ovat osallistuneet aktiivisesti häiriötilanteen hoitamiseen.  Kainuun alueen kunnissa 
on järjestetty vedenjakelupisteitä, varauduttu tilapäisen majoituksen järjestämiseen sekä mahdollistettu kuntalaisten peseytyminen, lämmittely ja matkapuhelimien lataaminen. 


Seuraavan tiedotteen arvioitu ajankohta: 6.1.2018 klo 10:00


Kansalaisten yhteydenotot: 


Kainuun pelastuslaitos 044 7100 112
Loiste Sähköverkko Oy 0800 9 2500
Kainuun sote:  yhteispäivystys  08  6156 2300, sairaanhoitajan puhelinneuvonta 08 6156 6000,  eläinlääkäripäivystys 0600 303 301 (maksullinen).
Kainuun soten sosiaalipäivystys ohjaa ja neuvoo kiireellisen sosiaalihuollon tarpeessa olevia kuntalaisia. Sosiaalipäivystyksen tehtäviä ovat äkilliset kriisit, onnettomuudet, päihde-  ja mielenterveysongelmat tai ilman hoivaa ja turvaa jäänyt lapsi tai vanhus. Sosiaalipäivystys 044 797 0676.


Tiedote tehty yhteistyössä Kainuun Soten ja Kainuun kuntien kanssa.