Tiedote 05.04.2020

Tiedotus koskien synnytystoimintaa alkaen 6.4.2020 klo 8.00

Suomen gynekologiyhdistyksen ja kaikkien Suomen synnytyssairaaloiden yhteiseen päätökseen nojaten, synnyttäjä voi ottaa mukaan synnytyssaliin yhden OIREETTOMAN tukihenkilön, joka ei ole oleskellut ulkomailla 14 vrk edeltävästi, eikä altistunut varmennetulle COVID-19 – infektiolle. Tukihenkilölle opastetaan tarvittavat suojautumis- ja hygieniaohjeet. Synnytyksen aikana tukihenkilö on samassa huoneessa synnytyksen ajan.

Tukihenkilö ei voi olla mukana perheosastolla, eikä leikkaussalissa.

Näillä toimilla estämme omalta osaltamme epidemian leviämisen, jotta sairaalan henkilöstön riittävyys voidaan turvata tulevinakin aikoina. Korostamme, että tilanne on väliaikainen ja rajoitukset puretaan heti kun on mahdollista.

Pahoittelemme asiasta perheille aiheutuvaa vaivaa ja harmia, mutta elämme ennen näkemättömässä poikkeustilanteessa ja toivomme ymmärrystä tilanteen johdosta.

 

Ritva Keravuo                                                              Olli-Pekka Koukkari

synnytys ja naistentautien ylilääkäri                        pandemiapäällikkö, vs. hallintoylilääkäri

 

 

Suomen Gynekologiyhdistyksen lausunto COVID-19-epidemiaan liittyvistä toimista Suomen synnytyssairaaloissa

 

Suomi on ollut perhekeskeisen synnytyksen hoidon edelläkävijöitä. Puolisoiden ja muiden tukihenkilöiden merkittävä tuki synnyttäjälle synnytyksen aikana ja synnytystä seuraavassa toipumisvaiheessa tunnustetaan monien tutkimustenkin valossa koko gynekologi- sekä kätilökunnassa. Vanhemman ja lapsen ensihetkistä alkava vuorovaikutus, esim.  ihokontaktin avulla on merkityksellistä ja auttaa synnytyksestä toipumisessa.  Olemme ylpeitä kaikista viime vuosina Suomessa käyttöönotetuista toimista, jotka lisäävät vauvan ja perheen hyvinvointia.

Alkuvuonna 2020 Suomeen levinnyt COVID-19-pandemia asettaa suomalaisen yhteiskunnan ja terveydenhuollon ennennäkemättömän tilanteen eteen.  Ihmisten välisten kontaktien minimointi on yksi tärkeimmistä keinoista hillitä infektion leviämistä. Tuoreimpien tutkimustulosten mukaan jopa valtaosa COVID-19-infektion saaneista on oireettomia, mutta he saattavat levittää virusta ympärilleen.

Suomalaiset synnytyssairaalat ovat tässä vaiheessa päättäneet minimoida COVID-19-infektion leviämisriskiä rajoittamalla synnyttäjän tukihenkilön läsnäolon synnytyssaliin. Tukihenkilöt eivät voi kuitenkaan olla läsnä keisarileikkauksessa, millä pyritään vähentämään tehohoitopotilaita hoitavan anestesiahenkilökunnan altistumista COVID-19-virukselle.  Liikkumisrajoituksilla lapsivuode-osastoille pyritään vähentämään synnyttäjien, vastasyntyneiden ja vuodeosastoilla olevien leikkauksista ja syöpähoidoista toipuvien potilaiden, sekä heitä hoitavan henkilökunnan sairastumisriskiä.

Kaikilla näillä toimilla pyritään varmistamaan potilaiden turvallisuus sekä sairaaloidemme henkilöstön riittävyys, ja kriittisten toimintojen kuten leikkaussalien ja synnytyssalien toiminta COVID-19-infektiotilanteen vaikeutuessakin.  Päätös on vaikea, ja se puretaan heti infektiotilanteen niin salliessa.

Suomen Gynekologiyhdistys tukee suomalaisten synnytyssairaaloiden toimia rajoittaa COVID-19-infektion leviämistä synnyttäjien ja henkilökunnan keskuudessa rajoittamalla tukihenkilöiden läsnäoloa synnytyssairaaloissa.